Se demo

Hvorfor nøyaktighet er avgjørende i medisinske oversettelser

Betydningen av nøyaktighet i medisinske oversettelser for biovitenskapsindustrien.

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 3 minutter

I medisinske oversettelser er det ikke rom for feil. Et feil ord kan noen ganger til og med bety forskjellen mellom liv og død.

Et eksempel på dette opplevde Willie Ramirez fra Sør-Florida i USA, der en misforståelsen om ett ord,«intoxicado», førte til at hjerneblødningen hans ble oversett, og det med tragiske og ødeleggende konsekvenser.

cubansk betyr«intoxicado» en sykdom som skyldes noe du har spist eller drukket. Willie antok feilaktig at den intense hodepinen hans var forårsaket av noe han hadde spist på en restaurant tidligere samme dag. Dette ble feiltolket av sykehuspersonalet som en medikamentoverdose, og han ble behandlet deretter. Da de innså feilen, var det for sent.

Resultatet ble tragisk nok for Willie kvadriplegi (lammelser i bein og armer) for resten av livet. Sykehuset ble saksøkt for 71 millioner dollar, og Willies mor, som tok sønnen med til sykehuset, har siden bebreidet seg selv for å ha brukt «feil ord».

Hva er medisinske oversettelser?

Dette eksempelet understreker risikoen ved å ikke bruke profesjonelle oversettere innen medisinske fagfelt. Men når det gjelder biovitenskap, finnes det mange typer oversettelser som krever profesjonelle, medisinske oversettelsestjenester.

Tolking

På helsesentre, sykehus og legekontorer kan personer som ikke snakker språket på stedet trenge en profesjonell sykehustolk til å hjelpe dem med å forstå viktig informasjon fra legen, samtidig som sykehuset får korrekt informasjon om pasientens historikk og symptomer.

Merking og vedlegg

Farmasøytiske produksjonsselskaper må sikre at riktig informasjon er trykt på etikettene, inkludert dosering, bruksanvisning og bivirkninger. Medisinsk utstyr og kirurgisk utstyr vil også falle inn under denne kategorien, da de må merkes riktig for å unngå feilbehandling.

Vitenskapelig og teknisk oversettelse

Forskningsrapporter, studier, kliniske studier og tolkede data må alle oversettes av en fagkyndig medisinsk oversetter som forstår termene og dataene nøyaktig på begge språk.

Medisinsk dokumentasjon

Alle brosjyrer eller dokumenter, både på nett og i trykt form, som er nødvendig for å holde publikum velinformert, må oversettes nøyaktig til en rekke språk. Dette inkluderer alt av markedsførings- og reklamemateriell for nye legemidler som må informere om produktet på en nøyaktig måte.

Opplæringsmateriell

Forskere og helsepersonell har behov for kontinuerlig opplæring for å holde seg oppdatert på ny kunnskap. Lærebøker og e-læringsmateriell må holdes oppdatert og oversettes nøyaktig for å sikre at det opprettholdes en høyest mulig standard på opplæringen.

Konsekvensene av unøyaktige oversettelser

Unøyaktige medisinske oversettelser kan få store konsekvenser for folks liv og helse.

  • Tap av liv, permanent uførhet eller innvirkning på pasientens livsstil
  • Søksmål på grunn av feilbehandling og tap av lisenser til å praktisere eller produsere varer
  • Forsinkelser i kliniske studier som stopper vitenskapelige fremskritt
  • Skade på omdømmet til bedrifter og enkeltpersoner

Fagoversettere kan hjelpe både enkeltpersoner og bedrifter med å unngå disse alvorlige konsekvensene av medisinske feiloversettelser.

Samarbeid med en ekspert på medisinske oversettelser

For å sikre medisinske oversettelser av høy kvalitet må du sørge for at du samarbeider med en språktjenesteleverandør som knytter til seg de beste ekspertene på de respektive områdene. I tillegg til faglig ekspertise, må oversetterne også ha en dyp forståelse for kulturen og språket.

Hvis du vil vite mer om hvordan LanguageWire kan hjelpe bedriften din med å produsere tekniske eller medisinske oversettelser av høy kvalitet, kan du fylle ut skjemaet nedenfor, så vil noen ta kontakt med deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.