Se demo

Så lokaliserar du en webbplats 2023


Verity Hartley på LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 3 minuter

Webbplatslokalisering innebär att anpassa din webbplats så att du kan nå ett lokalt marknadssegment eller målgrupp på deras målspråk. Det kan handla om att översätta webbplatsens innehåll till ett annat språk och att anpassa webbplatsen för bättre överensstämmelse med den lokala kulturen.

I den här artikeln kommer vi att undersöka vikten av webbplatslokalisering och titta på de viktigaste delarna av ett projekt för att säkerställa att din lokaliserade webbplats interagerar med din målgrupp på ett effektivt sätt.

Varför är det viktigt att lokalisera din webbplats?

I dagens globaliserade värld där man kan få tag på allt online är det vanligt att företag är verksamma i flera länder och regioner. Detta skapar ett växande behov av att förstå varandra bättre, inte bara språkligt utan även kulturellt. Vi kanske till och med pratar varianter av samma språk men ändå har väldigt olika liv och erfarenheter.

Det är viktigt för företag att ha en webbplats som når ut till englobal målgrupp. En webbplats som inte är lokaliserad kan utgöra ett hinder för potentiella kunder i andra länder eftersom den då inte är tillgänglig eller relevant för dem.

Att lokalisera en webbplats kan hjälpa företag att ta sig in på nya marknader och utöka sin räckvidd. Det kan också hjälpa företag att bättre betjäna sina befintliga kunder i andra länder genom att tillhandahålla en webbplats som är lättillgänglig och enkel att förstå.

Dessutom kan lokalisering av en webbplats bidra till att skapa tillit och trovärdighet hos deras internationella kunder. Det är större sannolikhet att kunderna litar på ett företag som tar sig tid att kommunicera med dem på deras eget språk och förstår deras lokala seder och förväntningar.

Lokalisering av webbplatsen

Hur gör man då för att lokalisera en webbplats? Det är inget enkelt projekt och kommer att kräva vissa betydande förändringar av din befintliga webbplats, både vad gäller innehåll och teknologi.

I den här artikeln tar vi bara upp några av de viktigaste stegen i webbplatsens lokalisering, men om du vill ha mer detaljerad information kan du ladda ned vår checklista som vägleder dig genom processen.

Nedan följer de viktigaste stegen i lokaliseringen av en webbplats:

Identifiera dina målgrupper

Det första steget i att lokalisera en webbplats är att identifiera de länder och regioner där du vill nå kunder. Det kan handla om globala marknader eller nya språkgrupper på befintliga marknader.

Genom att göra en lista över vem din webbplats kan nå fastställer du till vilka språk du behöver översätta din webbplats och vilka kulturella skillnader du behöver förstå.

Översätt innehållet

När du har identifierat din målgrupp kan du börja fundera på hur ditt innehåll kommer att fungera på olika språk. Du måste ta ställning till vad du ska ändra, vad du ska ta bort och vilket ytterligare innehåll du behöver skapa på målspråket.

Något som du kanske inte har tänkt på är att också dina nyckelord behöver översättas. Dessa kommer också att förändras i takt med att du försöker locka till dig kunder över hela världen, så se till att du får hjälp av en SEO-expert med kunskap om hur du förbereder din webbplats för internationella sökmotorer.

Mänsklig expertis är en viktig del av detta arbete. Det är viktigt att anlita professionella översättare med målspråket som modersmål eftersom de ser till att du får en korrekt översättning med ett naturligt flyt.

Förändringar i webbplatsens utformning

Förutom att översätta innehållet på din webbplats är det också viktigt att anpassa sig till lokala kulturella normer och förväntningar. Det kan handla om att ändra layout och design på din webbplats samt innehållets ton och stil.

Färger och bilder kan ha väldigt olika betydelser på andra språk och måste därför granskas. Låt modersmålstalare gå igenom ditt videoinnehåll för att se till att det visuella meddelandet är detsamma och lägg till dubbning och undertexter så att det kan förstås av alla målgrupper.

Testa den lokaliserade webbplatsen

När du har lokaliserat din webbplats är det viktigt att testa den för att säkerställa att den fungerar korrekt och ger en utmärkt användarupplevelse. Användarupplevelsen spelar en stor roll för din rankning i sökmotorerna, så din webbplats måste vara tillgänglig, snabb och enkel att använda.

Det kan handla om att testa webbplatsen på olika enheter och webbläsare, samt att be modersmålstalare att granska upplevelsen och ge återkoppling innan du lanserar den för en bredare målgrupp.

Webbplatslokalisering är en pågående process

Kulturer och språk utvecklas och förändras hela tiden, och det bör därför även din globala webbplats göra. Webbplatsutveckling och internationell SEO blir aldrig helt klappat och klart, utan du måste fortsätta att granska och ändra alla versioner av din webbplats under hela deras livslängd.

Förhoppningsvis har denna korta guide gett dig en inblick i hur du kommer igång med att lokalisera din webbplats. Om du vill veta mer om hur du skapar en global webbplats som är relevant för dina målgrupper, kontakta oss via formuläret nedan.