Se demo

Slik lokaliserer du et nettsted i 2023


Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 3 minutter

Lokalisering av nettstedet handler om å tilpasse nettstedet slik at det henvender seg til en bestemt lokal målgruppe eller ulike målspråk. Dette kan innebære å oversette nettstedets innhold til et annet språk, samt å tilpasse nettstedet slik at det passer bedre til den lokale kulturen.

I denne artikkelen skal vi snakke om hvorfor det er viktig å lokalisere nettstedet, og vi skal se på hvilke deler av et prosjekt som kobler det lokaliserte nettstedet til målgruppen.

Viktig med lokalisering av nettstedet

I dagens globaliserte verden der alt kan nås på nettet, er det blitt vanlig at bedrifter opererer i flere land og områder. Dette skaper et økende behov for at folk forstår hverandre bedre, og ikke bare språklig, men også gjennom en kulturell forståelse. Vi kan til og med snakke variasjoner av samme språk, men lever likevel svært forskjellige liv.

Det er viktig for bedrifter å ha et nettsted som kan kommunisere med et globalt publikum. Et nettsted som ikke er lokalisert kan skremme vekk potensielle kunder i andre land siden det kanskje ikke er tilgjengelig eller relevant for dem.

Gjennom å lokalisere nettstedet kan bedrifter få tilgang til nye markeder og målgrupper. Det kan også hjelpe bedrifter med å betjene eksisterende kunder i andre land på en bedre måte ved å tilby et nettsted de enkelt kan få tilgang til og forstår.

I tillegg kan lokalisering av nettstedet hjelpe bedrifter med å skape tillit og troverdighet overfor internasjonale kunder. Det er mer sannsynlig at kundene stoler på en bedrift som tar seg tid til å snakke med dem på deres eget språk og forstår de lokale skikkene og forventningene.

Prosessen med å lokalisere et nettsted

Så hvordan går man frem for å lokalisere et nettsted? Det er ikke et enkelt prosjekt og vil kreve betydelige endringer på det eksisterende nettstedet både når det gjelder innhold og teknologi.

I denne artikkelen tar vi for oss noen få viktige trinn i lokaliseringen av et nettsted, men hvis du ønsker mer informasjon, bør du laste ned den trinnvise sjekklisten vår som veileder deg gjennom prosessen.

Her er de viktigste trinnene i lokaliseringen av et nettsted.

Identifiser målgruppen

Det første du må gjøre når du skal lokalisere et nettsted, er å finne ut i hvilke land og områder du ønsker å nå ut til kundene. Dette kan være i globale markeder eller nye språk i eksisterende markeder.

Ved å lage en liste over hvem nettstedet skal nå ut til, kan du finne ut hvilke språk du må oversette nettstedet ditt til og hvilke kulturelle forskjeller du må forstå.

Oversett innholdet

Når du har identifisert målgruppen, kan du begynne å tenke på hvordan innholdet vil fungere på ulike språk. Du må tenke over hva du skal endre, hva du skal fjerne og hvilket ekstra innhold du skal skape på målspråket.

Noe av innholdet som du kanskje ikke vet må oversettes, er nøkkelordene. Disse vil også endres når du prøver å tiltrekke deg kunder i globale markeder, så sørg for at du snakker med en SEO-ekspert som forstår hvordan du forbereder nettstedet ditt for internasjonale søkemotorer.

Menneskelig kompetanse er en viktig del av denne prosessen. Det er viktig å få råd fra profesjonelle oversettere som har målspråket som morsmål, siden dette vil bidra til å sikre at oversettelsen er nøyaktig og føles naturlig.

Gjør endringer i design

I tillegg til å oversette selve innholdet på nettstedet, er det også viktig å tilpasse seg lokale kulturelle normer og forventninger. Dette kan innebære å gjøre endringer i layout og design på nettstedet, samt tone og stil på innholdet.

Farger og bilder kan ha svært ulik betydning på andre språk og må gjennomgås. Vis videoene for brukere med målspråket som morsmål for å sikre at det visuelle budskapet er det samme, og husk dubbing og undertekster slik at videoene er forståelige for alle målgrupper.

Testing av lokalisert nettsted

Når du har lokalisert nettstedet, er det viktig å teste det for å sikre at det fungerer som det skal og gir en god brukeropplevelse. Brukeropplevelsen spiller en stor rolle for hvordan nettstedet rangeres i søkemotorene, så nettstedet ditt må være tilgjengelig, raskt og enkelt å bruke.

Dette kan innebære å teste nettstedet på ulike enheter og nettlesere, samt å be morsmålsbrukere om å vurdere opplevelsen og gi tilbakemelding før du lanserer det for et bredere publikum.

Lokalisering av nettsted er en pågående prosess

Kulturer og språk utvikler og endrer seg hele tiden, og det bør også det globale nettstedet gjøre. Utvikling av nettsteder og internasjonal SEO er aldri et enkeltstående prosjekt, så du må stadig se gjennom og endre samtlige versjoner av nettstedet gjennom hele dets levetid.

Forhåpentligvis har denne veiledningen gitt deg litt innsikt i hvordan du kommer i gang med å lokalisere nettstedet ditt. Hvis du vil vite mer om hvordan du bygger et globalt nettsted som engasjerer publikum, kan du kontakte oss via skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.