Se demo

SDL Trados Studio-plugin från LanguageWire

Vi strävar efter att hitta smartare sätt att hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Därför har vi utvecklat vårt eget förbättrade XLIFF-format som heter LXLIFF och en SDL Trados Studio-plugin som kan hjälpa dig att dra nytta av alla dess funktioner.

Bild på stickkontakt

Vi presenterar LXLIFF

Vårt nya LXLIFF-format innehåller följande information och funktioner vid användning i SDL Trados Studio-paket som skapade i Smart Editor:

 • Segmentstatus – (om det översatta segmentet har status ”Avslutat” eller ”Utkast") *
 • Teckenbegränsningar i segmentet
 • Segmentkommentarer
 • Segmentreferensinformation – (grundläggande information om upphovet till översättningen: om den är skapad av en människa, MT eller TM, samt matchningsprocenten för TM matchar)
 • Segmentmetadata som anger om omflyttning av taggar är tillåten **
 • Textformatering visas som den presenteras – fet/kursiv/understruken/upphöjd/nedsänkt**

* Import av segmentstatus i Smart Editor stöds INTE vid lanseringen, utan alla segment kommer att visas som "Approved”. Status förblir tillgänglig i LXLIFF och synlig i SDL Trados Studio. Fullständig tvåvägssynkronisering av status kommer att läggas till vid en framtida uppdatering.

** Mer information om SDL Trados Studio-plugin finns nedan.

LanguageWires plugin för SDL Trados Studio

Vi har utvecklat en plugin för SDL Trados Studio för att ytterligare förbättra din översättningsupplevelse och ge dig möjlighet att dra nytta av alla funktioner i LXLIFF-filformatet. Denna plugin, som har granskats och signerats av SDL/RWS, är inte ett krav för att arbeta med oss, men vi rekommenderar starkt att du använder den.

När du har installerat vår plugin kan du dra nytta av följande fördelar:

 • All ovanstående metainformation är tillgänglig i SDL Trados Studio-redigeraren
 • Textformatering visas som den presenteras – fetstil/kursiv/understruken/upphöjd/nedsänkt
 • Enkel validering och anpassning till segmentlängdsbegränsningar
 • Enkel validering av taggarnas ordningsföljd efter att de flyttats

Observera att vissa eller alla dessa funktioner eventuellt inte har stöd i paket skapade och nedladdade före releasen av den senaste plugin-versionen.

Installation av SDL Trados Studio-plugin

Ladda ned pluginen här.

Se ändringslogg här.


Installation

Vår plugin är kompatibel med alla versioner av SDL Trados Studio från 2017 till 2021. Nyare versioner kommer att få stöd efter nästa release.

Installationsprocessen är mycket enkel.

 1. Ladda ner .sdlplugin-filen här.
 2. Dubbelklicka på filen och följ installationsguiden.
 3. Klicka på Nästa:
   
  Första skärmbilden av plugin-installation

 4. Godkänn villkoren:

  Installationsskärmbild för licensavtal

 5. Välj version och installationsmapp:

  Skärmbild: plugininstallation välj plugin-version

  Om du har flera versioner av SDL Trados Studio installerade väljer du den du vill använda med vår plugin.
  Standardinstallationsmappen (alla dina domänmaskiner) fungerar i de flesta scenarier och tillåter roamingprofiler.

 6. Klicka på OK för att avsluta installationsprocessen:

  Skärmbild: plugininstallationen slutförd

 7. Vår plugin är nu synlig i gränssnittet för pluginhantering:

  Skärmbild av gränssnittet för pluginhantering

 

Ändringslogg


Version Releasedatum Ändringar
1.0.0.0 2 februari 2021 Första release
1.0.1.0 5 mars 2021
 • Stöd för hantering av filer utan översättningsbart innehåll har lagts till.
 • Funktion för automatiskt godkännande för spårning av ändringar vid skapande av målfil har lagts till.
1.0.2.0 September 2023
 • Lagt till stöd för LXLIFF-version 1.0.2.0.
 • Stöd för upphöjd och nedsänkt textformatering har lagts till.

Letar du mer information?

Gå till vår frilansavdelning på vår webbplats för att hitta fler värdefulla resurser.