Se demo

SDL Trados Studio-plugin från LanguageWire

Vi strävar efter att hitta smartare sätt att hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Därför har vi lanserat en tvådelad funktionsuppdatering för att förbättra kompatibiliteten mellan vår Smart Editor och SDL Trados Studio så att vi bättre kan stödja din möjlighet att arbeta på de sätt som passar dig bäst. Denna uppdatering består av ett förbättrat XLIFF-format (LXLIFF) och en valfri men starkt rekommenderad SDL Trados Studio-plugin.

Bild på stickkontakt

Vi presenterar LXLIFF

Vårt nya LXLIFF-format innehåller följande information och funktioner med SDL Trados Studio-paket som skapats i Smart Editor:

 • Segmentstatus – har segmentet redan översatts, eller är det fortfarande ett utkast? *
 • Teckenbegränsningar i segmentet
 • Segmentkommentarer Information om segmentets ursprung – skapades översättningen av en människa eller kommer den från MT eller TM och vilken var i det senare fallet matchningsprocenten?
 • Segmentmetadata som anger om omflyttning av taggar är tillåten **
 • Textformatering visas som WYSIWYG - fet/kursiv/understruken **

* Import av segmentstatus i Smart Editor stöds INTE vid lanseringen, utan alla segment kommer att visas som "Approved”. Nästa uppdatering av Smart Editor kommer att ha fullständig tvåvägs statussynkronisering. Med den här releasen kommer status att vara tillgänglig i LXLIFF och synlig i SDL Trados Studio.

** Mer information finns nedan om SDL Trados Studio-plugin.

LanguageWires plugin för SDL Trados Studio

För att ytterligare förbättra översättningsupplevelsen för leverantörerna har LanguageWire utvecklat en egen plugin för SDL Trados Studio. Att installera pluginen är INTE en förutsättning för att arbeta med oss, men vi rekommenderar starkt att du gör det.

Med pluginen installerad får du följande fördelar:

 • All ovan nämnd metainformation levereras till SDL Trados Studio-editorn där den ger mest nytta
 • WYSIWYG textformatering - fet/kursiv/understruken kan tillämpas fritt
 • Enkel validering och anpassning till segmentlängdsbegränsningar
 • Enkel validering av taggarnas ordningsföljd efter att de flyttats

Observera att dessa nya funktioner endast kommer att vara tillgängliga för paket och LXLIFF-filer som exporteras EFTER detta datum. Tidigare exporterade paket och XLIFF-filer kommer inte att innehålla nödvändig metainformation.

Installation av SDL Trados Studio-plugin

Ladda ned pluginen här.

Installation

Pluginen är kompatibel med alla versioner av SDL Trados Studio från 2017 och framåt.

Installationsprocessen är mycket enkel.

 1. Ladda ned .sdlplugin-filen från LanguageWires leverantörswebbplats.
 2. Dubbelklicka på filen och följ installationsguiden.
 3. Klicka på Next:
   
  Första skärmbilden av plugin-installation

 4. Godkänn villkoren:

  Installationsskärmbild för licensavtal

 5. Välj version och installationsmapp:

  Installationsskärmbild: välj plugin-version

  Om du har flera versioner av SDL Trados Studio installerade väljer du den du vill använda med pluginen.
  Standardinstallationsmappen (alla dina domänmaskiner) fungerar i de flesta scenarier och tillåter roamingprofiler.

 6. Klicka på OK för att avsluta installationsprocessen:

  Skärmbild: plugin-installationen slutförd

 7. Pluginen är nu synlig i gränssnittet för pluginhantering:

  Skärmbild av gränssnittet för pluginhantering

 

Letar du mer information?

Gå till vår frilansavdelning på vår webbplats för att hitta fler värdefulla resurser.