Se demo

Brüel
& Kjærs
kundberättelse

Så översätter Brüel & Kjær sin webbplats till nio språk

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S grundades 1942 och har med tiden blivit världsledande på avancerad teknik för att mäta och hantera kvaliteten på ljud och vibrationer.

Utmaningen

Brüel & Kjær är ett högspecialiserat företag verksamt inom några specifika teknikområden.

Tidigare översatte man allt material för webben internt. För att terminologin skulle bli korrekt fick olika teknikexperter översätta texter inom sina respektive specialområden. Men deras stora arbetsbelastning gjorde att det tog tid innan de olika språkversionerna blev klara.

När Brüel & Kjær tog fram sin nya webbplats på nio språk var de medvetna om att de att de måste effektivisera översättningsprocessen. De behövde en partner som kunde se till att både översättning och projektledning gick smidigt.

 

"Vi sparar mycket tid, och vår översättningshantering har blivit mycket enklare."
Mette Heide Temple,
Marketing Project Manager, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S

Lösningen

LanguageWire Sitecore Connector uppfyllde alla Brüel & Kjærs krav och behov. Tack vare LanguageWires tekniker gick implementeringen snabbt och smidigt. Med den integrerade lösningen skickar användarna helt enkelt texter till översättning via företagets CMS och får de nya språkversionerna i retur, klara att publiceras på webbplatsen. Tack vare Sitecore Connector har man nu helt optimerade arbetsflöden. "Arbetsgången är otroligt enkel och tar inte ens 10 minuter att lära sig", säger Mette.

 

Sitecore Connector

LanguageWire Sitecore Connector är en automatisk direktförbindelse mellan din Sitecore-lösning och LanguageWire. Du skickar oss helt enkelt texterna du behöver få översatta direkt från Sitecore. När översättningarna är klara levereras de automatiskt till ditt CMS, där du kan godkänna och publicera dem direkt. När du hanterar översättningar direkt i Sitecore slipper du exportera och importera filer. Framför allt slipper du också det tidskrävande arbetet med att kopiera och klistra in de färdiga översättningarna. Några av de stora fördelarna med att integrera och automatisera översättningsarbetet med hjälp av LanguageWires Sitecore Connector är att du kan:

  • Korta tiden till marknaden
  • Undvika irriterande kopieringsfel
  • Förenkla arbetet med att skapa innehåll på flera språk
  • Frigöra resurser och sänka kostnaderna
  • Samordna översättningsprojekten centralt och få överblick
  • Förbättra säkerheten med hjälp av krypterad dataöverföring (HTTPS)
  • Installera lösningen enkelt som standardpaket till Sitecore.

Download PDF