Se demo

Terminologidatabase

Har dere problem med å kommunisere med riktig terminologi på alle språk? Få et mer konsekvent språk med høyere kvalitet ved å bruke en terminologidatabase. Din dynamiske database over godkjent terminologi er alltid tilgjengelig når språkeksperter jobber med innholdet ditt.

Mer konsekvent språk

Forbedre kvaliteten ved konsekvent bruk av begreper i flerspråklig innhold.

Kortere tid til markedet

Språkekspertene ser straks hvilke ord du vil bruke i kommunikasjonen.

Slik fungerer det

Merkevarer og bransjer har sitt eget språk. Er selskapet «nyskapende» eller «oppfinnsomt»? Hvordan er ordet «redaktør» oversatt til tysk i markedskommunikasjonen eller tekniske dokumenter? All kommunikasjon påvirker varemerket. Derfor er det viktig at teamet formidler budskapet korrekt på alle språk. Du behøver et brukervennlig verktøy for å håndtere dette, og en terminologidatabase er nettopp det.

Din terminologidatabase

Terminologidatabase forkortes iblant til termbase. Verktøyet bidrar til å sikre et konsekvent språk og forbedrer kvaliteten på varemerkekommunikasjonen. Når du bruker terminologidatabasen har språkteamet ditt en oversikt over all terminologien dere bruker. De kan også se status for godkjenning og bruk, språk, merknader, opprettelsesdato og dato for siste oppdatering.

Åpne en eller flere terminologidatabaser

Terminologidatabasen vokser når du legger til nye termer, kontrollerer termer og renser ut dubletter. Har du behov for å bruke terminologidatabase i andre sammenhenger? Eksporter den til vanlige filformater som Excel, SDL MultiTerm og CSV. Konteksten er viktig når du skaper kvalitetskommunikasjon. Derfor er det mulig å ha flere terminologidatabaser for under-varemerker eller forskjellige avdelinger.

Fullt integrert

Oversettere, korrekturlesere og validatorer har alltid tilgang til relevant terminologi i LanguageWire. Terminologidatabasen er også inkludert i offline-prosjektpakker, slik at oversettelsesteamet alltid har tilgang til riktig terminologi. Hvis du ikke har interne ressurser til å oppdatere terminologien, kan vårt ekspertteam tilby håndtering av terminologidatabasen. De hjelper deg med å bygge opp en terminologidatabase for å sikre korrekt bruk av terminologi i teknisk dokumentasjon, markedsføringsmateriell eller generell forretningkommunikasjon.

Kort oppsummert

  • Et online-verktøy for konsekvent bruk av sentral varemerketerminologi.
  • Se status for godkjenning og bruk, språk, merknader, opprettelsesdato og dato for siste oppdatering.
  • Språkekspertene ser terminologien når de bruker LanguageWire
  • Du kan eksportere terminologidatabasen og implementere den i andre programmer

PDF