Demo ansehen

Was ist generative KI?

Was ist generative KI?

Verity Hartley von LanguageWireVerity Hartley, Marketing Specialist, LanguageWire ||°Lesedauer:°6 Minuten

We staan aan de vooravond van een technologische revolutie. Een omwenteling die de manier waarop we onderzoek doen, werken en zelfs leven zal veranderen. 2023 was het jaar van generatieve AI.

Generatieve AI is niet zomaar een buzzwoord. Ze is een sterke kracht die de manier waarop we met elkaar communiceren en content creëren kan transformeren. Het is alsof je een creatief genie, een onvermoeibare assistent en een vakexpert binnen handbereik hebt, klaar om je bedrijf te helpen bloeien in een tijdperk waarin alles draait om innovatie.

Of je nu een marktleider bent die zijn bedrijf wil transformeren of gewoon iemand die nieuwsgierig is naar de vele mogelijkheden van technologie, ontdek samen met ons wat generatieve AI allemaal te bieden heeft.

Hier gaan we...

Wat is generatieve AI?

Generatieve AI, kort voor generatieve artificiële intelligentie, is een geavanceerde technologie die machines in staat stelt om autonoom content te creëren in verschillende domeinen. In tegenstelling tot traditionele computerprogramma's die vooraf gedefinieerde regels volgen, zijn generatieve-AI-modellen ontworpen om menselijke creativiteit, besluitvorming en probleemoplossingsprocessen te simuleren.

De kern van generatieve AI is het concept van machine learning, met name deep learning, een subset van kunstmatige intelligentie. Deze AI-modellen zijn niet alleen in staat om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en analyseren, maar ook om nieuwe content te genereren op basis van de patronen en kennis die ze hebben opgedaan uit de gegevens waarop ze zijn getraind.

Veelzijdigheid van generatieve AI

Generatieve AI is ongelooflijk veelzijdig en kan op verschillende manieren worden toegepast om contentcreatie en onderzoek te ondersteunen. Een voorbeeld:

Contentcreatie: Generatieve AI kan geschreven content creëren, waaronder artikelen, blogposts, productbeschrijvingen en marketingmateriaal. Ze kan tekst in verschillende stijlen, tonen of talen genereren, waardoor ze een waardevol hulpmiddel is voor contentmarketeers en copywriters.

Kunst en design: In de creatieve wereld kan generatieve AI kunst, ontwerpconcepten en zelfs muziekcomposities produceren. Artiesten en ontwerpers kunnen door AI gegenereerde content gebruiken als inspiratiebron of om hun bestaande creatieve processen aan te vullen.

Simulatie en voorspelling: In sectoren als financiën en logistiek kan generatieve AI scenario's simuleren, resultaten voorspellen en aanbevelingen doen. Dit helpt bedrijven om datagestuurde beslissingen te nemen en stelt data-analisten in staat om hun workflows te optimaliseren.

Personalisatie: Generatieve AI analyseert gebruikersgegevens om content en aanbevelingen op maat te maken. E-commerceplatforms gebruiken ze bijvoorbeeld om producten voor te stellen op basis van de browse- en aankoopgeschiedenis van een klant, wat de winkelervaring voor een gebruiker verbetert.

Vertalen: Taalmodellen zoals GPT-3 kunnen tekst van de ene taal naar de andere vertalen met een hoge mate van nauwkeurigheid in veel taalparen. De vertalingen kunnen verder worden gepersonaliseerd met bedrijfsspecifieke taal met behulp van termbases en vertaalgeheugens als trainingsgegevens.

Hoe werkt generatieve AI?

Generatieve AI vertrouwt op de kracht van grote datasets en complexe algoritmen. Deze AI-modellen zijn getraind op enorme hoeveelheden gegevens en leren menselijke creativiteit en besluitvormingsprocessen na te bootsen. Zo is ChatGPT van OpenAI momenteel het bekendste generatieve AI-model. Het is getraind op een breed scala aan internettekst, waardoor het in staat is om hoogwaardige content te produceren over verschillende domeinen heen.

Generatieve AI werkt op basis van een mix van geavanceerde algoritmes, enorme datasets en deep-learningtechnieken. Laten we wat dieper ingaan op de technische aspecten van generatieve AI om je te helpen de fundamentele mechanismen ervan te begrijpen.

 1. Gegevens en training
 2. Zoals we hierboven al zeiden, is de kern van generatieve AI het trainingsproces. Stel je voor dat je een machine leert om content te begrijpen en te genereren door ze bloot te stellen aan een enorme hoeveelheid gegevens. In het geval van taalgeneratie wordt een AI-model bijvoorbeeld getraind op enorme verzamelingen tekst, die alles omvatten van boeken en artikelen tot websites en berichten op sociale media.

 3. Neurale netwerken
 4. Het centrale onderdeel van generatieve AI is een zenuwnetwerk dat de structuur en functie van de menselijke hersenen nabootst. Neurale netwerken bestaan uit onderling verbonden knooppunten, of kunstmatige neuronen, georganiseerd in lagen. Er zijn doorgaans drie soorten lagen in een neuraal netwerk:

  • Inputlaag: Hier worden de gegevens in eerste instantie in het netwerk ingevoerd.
  • Verborgen lagen: Deze tussenlagen verwerken en transformeren de gegevens.
  • Outputlaag: De laatste laag produceert de gewenste output, die in het geval van generatieve AI de gegenereerde content is.

 5. Leren en gewichten
 6. Tijdens de training leert het AI-model de relaties en patronen binnen de gegevens door de sterktes van verbindingen tussen kunstmatige neuronen aan te passen. Deze verbindingssterktes worden 'gewichten' genoemd. Het leerproces omvat het herhaald aanpassen van deze gewichten om fouten te minimaliseren en het model beter te maken in het voorspellen of genereren van content.

 7. Inhoud genereren
 8. Zodra het AI-model voldoende is getraind, kan het content genereren door een eerste input (vaak een 'input' of 'prompt' genoemd) te nemen en deze via zijn neurale netwerk te verwerken. Het model maakt vervolgens gebruik van de patronen en associaties die het heeft geleerd uit de trainingsgegevens om coherente en contextueel relevante output te produceren.

 9. Finetunen

Om de gegenereerde content nog nauwkeuriger en op maat van specifieke taken te maken, voeren bedrijven vaak een proces uit dat 'finetunen' wordt genoemd. Hierbij wordt het model getraind op een meer gerichte dataset die beter aansluit bij de gewenste toepassing. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een generatief AI-model finetunen op zijn productbeschrijvingen om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met zijn merkstijl en toon.Hoe bedrijven gebruik kunnen maken van generatieve AI

Het vermogen van generatieve AI om zelfstandig content te creëren, is een gamechanger voor bedrijven. Ze kan de contentgeneratie automatiseren, operationele kosten verlagen, personalisering verbeteren en innovatie versnellen.

De zakelijke voordelen van generatieve AI zijn veelzijdig. Ten eerste biedt ze kosteneffectieve contentgeneratie. Stel je eens voor dat je het aanmaken van productbeschrijvingen, berichten op sociale media of zelfs juridische documenten zou automatiseren. Dat bespaart niet alleen tijd, maar verlaagt ook de bedrijfskosten.

Bovendien verbetert generatieve AI de personalisering en klantbetrokkenheid. Door gebruikersgegevens te analyseren, kan ze aanbevelingen op maat, advertenties en zelfs chatbotreacties genereren, wat leidt tot een hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

Bovendien versnelt generatieve AI de productontwikkeling. Ze kan helpen bij het genereren van ontwerpconcepten en prototypes. Ze kan zelfs productprestaties onder verschillende omstandigheden simuleren, waardoor bedrijven nieuwe producten sneller op de markt kunnen brengen.

De voordelen en use cases voor specifieke sectoren worden nog onderzocht, maar het potentieel van deze nieuwe technologie lijkt onbeperkt. De gezondheidszorgsector is bijvoorbeeld al begonnen met het gebruik van generatieve AI voor de ontdekking van geneesmiddelen, het voorspellen van het verloop van verschillende ziektes, en zelfs het genereren van medische rapporten.

Bezorgdheden en uitdagingen rond generatieve AI

Hoewel generatieve AI een enorm potentieel biedt voor bedrijven, is het essentieel om bepaalde zorgen en uitdagingen aan te pakken om een verantwoord en ethisch gebruik te garanderen in plaats van blindelings nieuwe technologie te omarmen zonder een goed onderzoek. Er zijn enkele kwesties waar je rekening mee moet houden voordat je generatieve AI in je processen implementeert.

Ethische overwegingen

Generatieve AI kan soms content produceren die misleidend, aanstootgevend of bevooroordeeld is. Dit roept ethische zorgen op, vooral wanneer bedrijven door AI gegenereerde content gebruiken in klantgerichte communicatie of besluitvormingsprocessen.

Privacy en gegevensbescherming

Generatieve AI vertrouwt op uitgebreide datasets en het verantwoord gebruiken van deze gegevens is cruciaal. Een verkeerde omgang met gegevens kan leiden tot inbreuken op de privacy en wettelijke overtredingen, wat de reputatie van je bedrijf kan aantasten.

Naleving van de regelgeving

AI moet voldoen aan een groot aantal voorschriften, vooral in sterk gereguleerde sectoren zoals de financiële sector en de gezondheidszorg. Het kan een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat door AI gegenereerde content aan deze normen voldoet.

Kwaliteit van trainingsgegevens

De kwaliteit en representativiteit van trainingsgegevens kan de effectiviteit van generatieve AI beïnvloeden. Vooringenomen of onvolledige gegevens kunnen leiden tot vooringenomen of onnauwkeurige AI-output.

Generatieve AI biedt bedrijven enorme toekomstmogelijkheden, maar brengt ook uitdagingen met zich mee die op een verantwoorde manier moeten worden aangepakt. Door ethische richtlijnen te implementeren, prioriteit te geven aan gegevensbeveiliging, verantwoordelijkheden vast te leggen en waakzaam te blijven, kunnen bedrijven de kracht van generatieve AI benutten en tegelijkertijd de risico's minimaliseren. De sleutel is om een evenwicht te vinden tussen innovatie en verantwoordelijkheid, zodat AI dienst doet als een troef voor je organisatie zonder afbreuk te doen aan ethiek en integriteit.

De toekomst van generatieve AI en taaldienstverleners

Bij LanguageWire hebben we al diepgaand gesproken over hoe we voorspellen dat grote taalmodellen niet alleen de toekomst zijn van het aanmaken van content, maar ook van machinevertaling.

Het omarmen van deze nieuwe technologie is de volgende stap in innovatie op dit gebied. Het domein van generatieve AI evolueert voortdurend en we verwachten nog meer opmerkelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Als je meer wilt weten, lees dan onze onderstaande artikelen. Of neem contact met ons op via het contactformulier onderaan de pagina. We nemen dan gauw contact met je op om te bespreken hoe onze innovatieve diensten jouw bedrijf een concurrentievoordeel kunnen geven.

Wie können wir Ihnen helfen?

Ihr Weg zu einem leistungsstarken, integrierten Sprachmanagement beginnt hier! Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.