Se demo

Visuell 
 kommunikasjon

Vis meg noe interessant. Du har 8 sekunder på deg!

For å få folk til å bruke tid på det du vil fortelle dem må det se interessant ut!

Du har kun 8 sekunder på deg!

Visuell kommunikasjon finnes overalt. Du sender ut signaler til folk i omgivelsene med utseendet ditt, hvordan du lukter, hva du har på deg, hva slags klokke du har, bilen din, sykkelen, sminke, frisyre, mimikk, kroppsspråk … you name it. Og det samme gjelder for alt og alle rundt deg. Vi blir nærmest bombardert med visuelle inntrykk fra morgen til kveld hver eneste dag.

Ifølge US National Library of Medicine, er den gjennomsnittlige oppmerksomhetstiden (attention span) – den tiden vi er i stand til å konsentrere oss om en oppgave uten å bli distrahert – nå helt nede på 8 sekunder. Dette tallet, som har fått mye oppmerksomhet i mediene, særlig i USA, bør nok tas med en klype salt. Hvis disse 8 sekundene var representative, ville verden sannsynligvis brutt sammen! Sannheten er selvfølgelig at vi har forskjellig grad av oppmerksomhet og konsentrasjon avhengig av hva vi holder på med, men faktum er at surfing på nettet er et av de områdene der vi lettest blir distrahert og kommer på avveie. Til gjengjeld kan vi definitivt sakte ned tempoet og for en stund glemme alt om andre fristelser – men det krever at vi oppdager noe som vi synes ser interessant ut.

Så for å få folk til å bruke tid på det du gjerne vil fortelle dem må det se interessant ut!

Vi er visuelle vesener

»Jeg tror det ikke før jeg ser det«

Det visuelle inntrykket har vært avgjørende for mennesket opp gjennom hele evolusjonen. Tekst har bare eksistert i rundt 3700 år, og lesing av tekst er ikke den metoden vi enklest tar til oss ny informasjon på.

Vi er visuelle vesener. Vi tenker og drømmer i bilder. Og vi husker i bilder. Hvert år arrangeres verdensmesterskap i hukommelse, og et fellestrekk blant vinnerne er at de har trent seg til å huske bilder.

Forskning viser at folk bare husker 10 % av det de hører og 20 % av det de leser, men omtrent 80 % av det de ser og gjør. Andre studier viser at informasjon lagres seks ganger bedre når den presenteres i form av både tale og visuelle hjelpemidler sammenlignet med kun med tale.

Forskere på MIT har i år kunnet fastslå at hjernen faktisk er i stand til å bearbeide bilder som vi kun ser i 13 millisekunder. Vi er med andre ord i stand til å mentalt behandle 75 bilder i sekundet.

Synet er konstant aktivisert, og hjernen forsøker samtidig å forstå hva det er vi ser – og avgjøre om et bestemt bilde er verdt å tolke ytterligere, eller om vi skal se på noe annet.

Valget av visuelle uttrykk har uten tvil stor betydning for om du lykkes med kommunikasjonen!

55 % bruker mindre enn 15 sekunder på siden! Der er gjennomført mange undersøkelser av nettatferd, og alle bekrefter at vi har travelt. En av de mest omfattende, ferske undersøkelsene er foretatt av analysebyrået Chartbeat, som har analysert 2 milliarder besøk på en rekke nettsider i løpet av en måned. 55 % brukte mindre enn 15 sekunder per side.

Det er misvisende å fokusere på »klikk«, påpeker Chartbeat. Det viktige er å kapre folks oppmerksomhet over lengre tid – velkommen til The Attention Web. Innholdet er avgjørende, og det er her alle verktøy i den visuelle kommunikasjonen skal tas i bruk.

Nettsider − lag en visuell nettside

The Stanford Persuasive Technology Lab spurte 2440 personer om hvordan de vurderte troverdigheten på nettsidene de ble presentert for. 46,1 % sa at designen på siden var det viktigste kriteriet for å vurdere troverdigheten i materialet.

Akademiske studier viser at bilder går direkte inn i langtidshukommelsen og fester seg. Enkelte ting er ikke bare lettere å huske i form av bilder, de snakker også til oss på en helt annen måte psykologisk, fysiologisk og følelsesmessig. Grafiske uttrykksmidler øker forståelsen og hjelper hukommelsen og evnen til å bevare informasjon.

Bilder og grafikk forsterker og påvirker følelsene og holdningene våre − de aktiviserer fantasien og øker kreative tankemønstre ved å stimulere andre deler av hjerner – noe som bidrar til en dypere og mer presis forståelse av det presenterte materialet.

Infografikk

Finn historien i statistiske data, og skap overblikk og forståelse på et øyeblikk ved hjelp av visuell kommunikasjon.

Infografikk er hett og kommer til å bli enda hetere de kommende årene. Fordi det, utført på rett måte, gjør det mulig å formidle store mengder informasjon på en oversiktlig og lett forståelig måte. Med infografikk kan du styre kommunikasjonen og utformingen av budskapet. Du kan skape et emosjonelt nivå i fremstillingen – vise vakre bilder eller skrekkscenarioer − og tilføre storytelling − slik blir du i stand til å formidle informasjon på en effektiv måte.

Video

Video er den sterkeste trenden innen visuell kommunikasjon.

Vi bruker i gjennomsnitt 100 % mer tid på en nettside som inkluderer en video – og det er 85 % mer sannsynlig at vi kjøper et produkt hvis vi har sett en video med det. I 2015 forventes det å være 3 milliarder mennesker på nettet, og at det vil bli sett 1 million videosekunder hvert sekund. Cisco har spådd at andelen videobrukere på nettet vil være fordoblet til 1,5 milliarder i 2016, og at andelen personer som ser video på mobile plattformer vil bli 18-doblet.

Dette er med andre ord definitivt en trend som er verdt å merke seg!

En analyse av Adroit Digital viste tidligere i år følgende:

  • 56 % av videobrukerne hopper over annonser mesteparten av tiden. 24 % sa imidlertid at innholdet var avgjørende for om de ville hoppe over annonsen.
  • 68 % sa at de ble mer påvirket av en kort video enn en tekstbasert annonse når de søkte ny produktinformasjon.
  • 46 % sa at 15 sekunder eller mindre var optimalt for en videoannonse. 35 % sa 16-30 sekunder, og 19 % sa 31 sekunder eller mer.

Men å lage en slagkraftig video for et produkt eller en tjeneste er ikke en enkel oppgave. Folk er kritiske og boltrer sig som aldri før med egne bilder og videoer i diverse fora på nettet, og konkurransen fra ikke minst YouTube er enorm. Det er blitt enkelt og billig å lage videoer med mengder av finurlige tekniske effekter, men ikke la deg forføre av dette. Det avgjørende er fortsatt å fortelle en god historie på en tydelig og fengende måte, slik at mottageren ikke er i tvil om budskapet.

Storytelling er et avgjørende element å få med i en produktvideo sammen med humor, troverdighet og overraskelsesmomenter – hvis du vil få budskapet ditt ut.

Husk for all del budskapet ditt i all visuell kommunikasjon – og den viktige regelen i den forbindelse: Det du ikke ser, finnes ikke!