Se demo

Kreativ översättning

Kreativa översättare gör copyöversättningar som träffar mitt i prick på dina utländska marknader. De fokuserar på budskap, storytelling och kulturella aspekter såväl som på språk och grammatik. Och de ser till att dina kampanjer fungerar lika bra på alla språk.

För att målgruppen ska minnas dig gäller det att ditt budskap går under huden – på alla språk och alla marknader

Många gånger är det de små nyanserna i språket som gör hela skillnaden. Därför räcker det inte med vanlig översättning för kreativa texter. Översättaren måste tränga in i texterna på djupet, bearbeta och smälta dem – för att sedan anpassa dem till den nya marknaden eller skriva om dem helt så att de fungerar optimalt för den nya målgruppen.

Fördelar

Förbättra kvaliteten
Undvik risken för pinsamma misstag i din internationella marknadsföring
 

Nå fler människor
Nå ända fram till dina målgrupper i alla länder.
 

Det är de små detaljerna som gör det

För att din kampanj ska fungera på ett nytt språk och en ny marknad är det många bitar som måste falla på plats: dels det rent språkliga, dels allt det som rör budskap, storytelling och kulturella aspekter. Därför är det klokt att välja kreativa översättare.

Anpassa innehållet till målgruppen

Kreativ översättning kallas ibland transcreation och kan bäst beskrivas som att ett visst innehåll anpassas för en given målgrupp.

Att skriva att en produkt har ett fack för id-kort kan till exempel vara helt naturligt i Sverige eller Tyskland, men i Storbritannien eller USA blir påståendet meningslöst. På samma sätt kan det i vissa länder vara en fördel att framhäva att en produkt ger trygghet, medan andra målgrupper kan bli mer intresserade om beskrivningen istället lyfter fram den frihet produkten ger. Det är sådana här subtila skillnader som kreativa översättare tar hänsyn till när de anpassar dina marknadsföringstexter för en ny marknad – naturligtvis alltid i samarbete med din marknadsavdelning.

Transcreation infography

Slogans och taglines

Att översätta slogans och taglines är en vanlig uppgift för kreativa översättare. Då är det innebörden som är central medan ordvalet är ganska fritt. Kreativa översättare lämnar ofta flera förslag på alternativ. För att du ska förstå skillnaden mellan dem kan de även göra ordagranna "back-translations" och förklara kulturella aspekter som du kan behöva känna känna till.

Den viktiga uppdragsbeskrivningen

Nyckeln till en bra kreativ översättning är en noggrann uppdragsbeskrivning och ett nära samarbete. Det är viktigt för att den kreativa översättaren ska kunna ge din internationella marknadsföringskampanj en djupare kulturell klangbotten och inte bara översätta texten rakt av.

Den ursprungliga uppdragsbeskrivningen till reklambyrån är här minst lika viktig som källtexten och företagets språkliga riktlinjer. Kreativa översättare kommer också med återkoppling när det behövs, både för att hålla dig informerad om större justeringar och för att undvika risken för missförstånd. En kreativ översättning får texten att fungera i den kultur där den ska användas.

I korthet

Copy skrivs om på nya språk och anpassas till de nya målgrupperna

ISO-logga, turkos

Slogans och taglines är ett specialområde

En bra uppdragsbeskrivning underlättar den kreativa processen

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.