Se demo

Auktoriserade och certifierade översättningar

LanguageWire erbjuder auktoriserade och certifierade översättningar för en rad olika behov i olika länder. Vi hjälper dig hitta rätt tjänst för ditt innehåll, land och språk och för de rättsliga krav som gäller.

Om auktoriserade och certifierade översättningar

Auktoriserade och certifierade översättningar behövs ofta när handlingar ska användas i domstol eller i någon annan del av rättsväsendet.


Fördelar

Tryggt
Du kan känna dig trygg med kvaliteten på dina översättningar.
 

Enkelt
LanguageWires erfarna medarbetare hjälper dig med hela processen.
 

Kraven kan skilja sig en hel del mellan olika länder

För att hjälpa dig välja rätt tjänst behöver vi alltid följande information:

Typ av dokument som ska översättas

Målspråk för översättningen

Land/region där översättningen ska användas

Vilka råd du fått av din jurist

Vanliga fall

När vi har fått de här uppgifterna kan vi tala om vilken typ av översättning du behöver. I till exempel Sverige eller Danmark skulle ditt uppdrag behöva hanteras av en auktoriserad översättare. I Storbritannien skulle översättningen istället göras av en vanlig översättare och sedan stämplas av notarius publicus.

I vissa fall, framförallt i Storbritannien, kan det räcka att vi särskilt intygar översättningens kvalitet. I andra länder, till exempel Ryssland, måste källtexten alltid vara en originalhandling - översättaren får inte utgå från en kopia.

Vi kan också se till att översättningen stämplas med apostille enligt Haagkonventionen från 1961. Den har undertecknats av 112 länder, bland dem samtliga EU-länder, och är ett vanligt komplement till den nationella bestyrkningen.

I alla dessa fall blir resultatet en översättning som är certifierad på det sätt som krävs för ändamålet.

I korthet

Auktoriserade och certifierade översättningar för en mängd olika behov

ISO-logga, turkos

Professionell rådgivning från LanguageWire

Översättningsintyg kan utfärdas på begäran

Hur kan vi hjälpa dig?

Din resa mot en kraftfull, sömlös och enkel lösning för att skapa flerspråkigt innehåll börjar här! Berätta om dina behov så skräddarsyr vi den perfekta lösningen för ditt företag.