Se demo

Auktoriserade och certifierade översättningar

LanguageWire erbjuder auktoriserade och certifierade översättningar för en rad olika behov i olika länder. Vi hjälper dig hitta rätt tjänst för ditt innehåll, land och språk och för de rättsliga krav som gäller.

Tryggt

Du kan känna dig trygg med kvaliteten på dina översättningar.

Enkelt

LanguageWires erfarna medarbetare hjälper dig med hela processen.

Auktoriserade och certifierade översättningar behövs ofta när handlingar ska användas i domstol eller i någon annan del av rättsväsendet.

Kraven kan skilja sig en hel del mellan olika länder. För att hjälpa dig välja rätt tjänst behöver vi alltid följande information:

  • Typ av dokument som ska översättas
  • Målspråk för översättningen
  • Land/region där översättningen ska användas
  • Vilka råd du fått av din jurist

Vanliga fall

När vi har fått de här uppgifterna kan vi tala om vilken typ av översättning du behöver. I till exempel Sverige eller Danmark skulle ditt uppdrag behöva hanteras av en auktoriserad översättare. I Storbritannien skulle översättningen istället göras av en vanlig översättare och sedan stämplas av notarius publicus.

I vissa fall, framförallt i Storbritannien, kan det räcka att vi särskilt intygar översättningens kvalitet. I andra länder, till exempel Ryssland, måste källtexten alltid vara en originalhandling - översättaren får inte utgå från en kopia.

Vi kan också se till att översättningen stämplas med apostille enligt Haagkonventionen från 1961. Den har undertecknats av 112 länder, bland dem samtliga EU-länder, och är ett vanligt komplement till den nationella bestyrkningen.

I alla dessa fall blir resultatet en översättning som är certifierad på det sätt som krävs för ändamålet.

I korthet

  • Auktoriserade och certifierade översättningar för en mängd olika behov
  • Professionell rådgivning från LanguageWire
  • Översättningsintyg kan utfärdas på begäran

PDF