Se demo

Shopify-connector

Effektiviser lokaliseringsprosessen og sørg for at Shopify-nettbutikken når ut til en global målgruppe ved å integrere den med LanguageWire-plattformen via vår Shopify-connector.

Det har aldri vært enklere å lokalisere innholdet i Shopify-nettbutikken

Utvid din globale tilstedeværelse

Koble Shopify-nettbutikken til LanguageWire-plattformen og nå ut til kunder over hele verden. Med noen få klikk kan du enkelt sende innholdet til oversetting og få det tilbake automatisk, klart til publisering og deling globalt.

Få tilgang til KI-drevne oversettelser og et globalt nettverk av språkeksperter

LanguageWires omfattende nettverk med mer enn 7000 språk- og fagspesialister garanterer høyeste kvalitet på alle lokaliseringsprosjekter du sender inn. Alle prosjekter som sendes inn via Shopify-integrasjonen, går inn i vårt sikre og KI-drevne skybaserte økosystem, som er utviklet for å forbedre kvaliteten på hvert enkelt oversettelsesprosjekt.

Effektiviser arbeidsflyten for å redusere arbeidsmengden

Automatiser arbeidsflyten for å tilpasse den til dine spesifikke behov, uansett type oversettelsesprosjekt. LanguageWires Shopify-connector hjelper deg med å tilpasse oversettelsesprosjektene etter dine behov, slik at du kan bruke tid på målgruppen fremfor selve oversettelseslogistikken.

Den mest effektive måten å  oversette innholdet ditt på

Integrert

Direkte forbindelse mellom Shopify og LanguageWire.

Tidseffektivt

Integrerte oversettelser forkorter tiden til markedet.

Automatisert

Slutt på irriterende feil som skyldes klipping og liming.

Sikkert

HTTPS-kryptert dataoverføring for ekstra sikkerhet.

Brukervennlig

Intuitivt brukergrensesnitt for å kunne bestille oversettelser raskt.

Effektivt

Øker produktiviteten og reduserer kostnader.

Transparent

Samler oversettelser og skaper oversikt

Global

Tilgang til et nettverk av mer enn 7.000 språkeksperter.

Smidig

Bestill via det kjente Shopify-grensesnittet.

Er du klar til å møte ditt globale publikum?

Kommuniser på riktig språk ved å bruke effektiv teknologi for å samarbeide med eksperter fra hele verden. Ta kontakt med LanguageWire-teamet eller sett i gang allerede nå.