Se demo

Bridgepoint Development Capital inngår partnerskap med LanguageWire

Bilde av et håndtrykk

LanguageWire ble etablert i 2000 og er i dag en ledende teknologidrevet leverandør av språktjenester (LSP).

Frederiksberg, Danmark, 19. august 2021: Bridgepoint Development Capital inngår partnerskap med LanguageWire («LanguageWire» eller «selskapet») gjennom oppkjøp av aksjemajoriteten i selskapet. Partnerskapet med Bridgepoint er helt på linje med LanguageWires fortsatte utvikling og ambisiøse vekstplaner. Disse vil fremdeles bli ledet av den nåværende toppledelsen og er et vitnesbyrd over LanguageWires markedsledende og differensierte posisjonering.

LanguageWire ble etablert i 2000 og er i dag en ledende teknologidrevet leverandør av språktjenester (LSP). LanguageWire tilbyr et «økosystem» for språkhåndtering som gjør det mulig for bedrifter å kommunisere med ulike målgrupper over hele verden ved hjelp av skreddersydd AI-teknologi og menneskelig ekspertise. LanguageWire har gått med overskudd helt siden selskapet ble etablert og har i dag en årlig inntekt på mer enn 60 millioner euro.

I 2017 kjøpte det danske aktive eierfondet CataCap opp aksjemajoriteten i LanguageWire. På det tidspunktet hadde CataCap til hensikt å ta LanguageWire gjennom en trinnvis endringsprosess over en periode på 3 til 5 år. Gjennom organisk vekst og strategiske oppkjøp har LanguageWire økt inntektene med mer enn 125 %, firedoblet driftsresultatet (EBITDA) og gått fra 150 medarbeidere til mer enn 400.

LanguageWires reise

quote icon petroleum color

Hardt arbeid og dedikerte medarbeidere har gjort at de strategiske ambisjonene våre fra 2017 er blitt realisert og vel så det. Vi har stor tro på at LanguageWire er godt posisjonert for å fortsette sin fremgangsrike utvikling med Bridgepoint som partner. Jeg vil takke hele LanguageWire-organisasjonen for deres dedikerte innsats og kontinuerlige bestrebelser for å forbedre produkter, service- og kvalitetsnivåer for LanguageWires kunder og forretningspartnere», sa Rasmus Lokvig, partner i CataCap.

 

Stort vekstpotensial de kommende årene

Det globale markedet for leverandører av språktjenester utgjør nå over 20 milliarder euro, og det forventes en årlig vekst på mer enn 6 % i tiden fremover. Dette vil ikke minst drives av det voksende behovet for flerspråklig digitalt innhold og måter å automatisere innholdsstrømmer på. Under det nye eierskapet vil LanguageWire fortsette å bygge opp sin posisjon som en ledende teknologidrevet leverandør av språktjenester med ambisjoner om å vokse organisk og gjennom oppkjøp.

quote icon petroleum color

Vi har fulgt språktjenestesektoren nøye over tid, og er svært imponert over LanguageWires reise så langt. Selskapet har en ledende posisjon takket være sitt teknologidrevne tjenestetilbud, der den nyeste teknologien kombineres med kompetente medarbeidere og et dedikert lederteam. Vi ser virkelig frem til et partnerskap med LanguageWire i det neste kapittelet i selskapets utvikling», sa Johan Dahlfors, partner i Bridgepoint Development Capital og ansvarlig for investeringsaktiviteter i Norden.

 

CEO i LanguageWire, Søren Bech Justesen, har vært med på denne reisen siden 2019.

quote icon petroleum color

Vi har hatt et utrolig bra samarbeid med CataCap, der vi de fire siste årene gradvis har omskapt LanguageWire til en teknologidrevet markedsleder innen språktjenester. Vi er veldig fornøyd med å få Bridgepoint som vår nye aksjemajoritetseier og er sikre på at de vil være en sterk partner for LanguageWire i vår utviklingsreise i tiden som kommer. Personlig er jeg stolt over at vi har tiltrukket oss en investor som Bridgepoint, som tror på det strategiske retningsvalget vårt, lederskapet vårt og organisasjonen vår, og vi ser frem til å bringe utviklingen og veksten av LanguageWire videre sammen med Bridgepoint-teamet», sa Søren Bech Justesen, CEO i LanguageWire.

 

Transaksjonen er underlagt standard godkjenning fra konkurransemyndighetene.

For mer informasjon:

CEO, Søren Bech Justesen

Tlf.: +45 2911 0025

@: sju@languagewire.com


Om LanguageWire

LanguageWire ble etablert i 2000 og tilbyr et økosystem for språkhåndtering som gjør det mulig for bedrifter å kommunisere med ulike målgrupper over hele verden ved hjelp av skreddersydd AI-teknologi og menneskelig ekspertise. For å realisere sin visjon om å gjøre global kommunikasjon smartere og mer effektiv, tilpasser LanguageWire løsninger til kundenes behov, automatiserer arbeidsflyter og leverer flerspråklige innholdstjenester innenfor rammene av en sikker infrastruktur.

Om Bridgepoint

Bridgepoint Group plc er verdens ledende børsnoterte aktive eierfond og vekstinvestor med fokus på mellommarkedet, med en forvaltningsportefølje på 27 milliarder euro og lokal tilstedeværelse i USA, Europa og Kina. De spesialiserer seg i aktiv fondsvirksomhet og privat finansiering og investerer i seks internasjonale hovedsektorer: tjenester til næringslivet, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helsetjenester, avansert industri og teknologi.

Om CataCap

CataCap investerer i små og mellomstore bedrifter med stort utviklingspotensial og har en innovativ forretningsmodell med langsiktig bærekraft. CataCaps forretningskonsept er å fungere som en katalysator for trinnvise, bærekraftige endringer gjennom en systematisk og konsekvent tilnærming til styrking av forretningsutvikling, driftsprosesser og lederskapsutvikling i aktiv samhandling med ledelsen og de ansatte i selskapene de har i sin portefølje.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.