Se demo

Skrive for oversettelser: 5 tips for tydelig kommunikasjon

En kvinne som jobber med et dokument

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 3 minutter

«Det største problemet med kommunikasjon er illusjonen om at den har funnet sted.» – George Bernard Shaw

Vi ønsker alle å bli forstått når vi kommuniserer. Enten det er i arbeidslivet eller privatlivet, gjør tydelig kommunikasjon livet enklere for alle.

Når det gjelder oversettelse av ideer og innhold, er det svært viktig at meningen kommer tydelig frem. Når du skriver til oversettelse er dette ekstra viktig siden du ikke bare må være tydelig på hva ideene dine er for leseren, men også for personen som oversetter.

Dette er enda viktigere når du bruker maskinoversettelser, da en datamaskin ikke er i stand til å identifisere doble betydninger på samme måte som en menneskelig ekspert.

Derfor er det alltid smart å ha en tydelig idé om hva du vil formidle. Her er noen nyttige tips om hvordan du går frem for å få mest mulig ut av oversettelsene. 

Gjør det enkelt

Et godt tips uansett hva du skriver er å ikke overkomplisere emnet. Sørg for at du utarbeider en skriveplan før du begynner å skrive, slik at du har en klar tanke om hva du skal kommunisere.

Unngå bruk av idiomer, samtalespråk eller bransjespesifikk sjargong som kanskje ikke er så lette å oversette. I stedet bør du velge et enkelt, direkte språk som får frem budskapet på en tydelig måte.

På denne måten trenger ikke oversetterne å kjempe med utfordrende språk eller komplekse ideer når de skal oversette budskapet ditt til andre språk.

Når det gjelder teknisk og veldig spesialisert innhold vil det selvsagt ikke alltid være mulig å unngå komplekse termer eller fraser. Derfor er det viktig at du jobber med en oversetter som også er spesialist på dette feltet.

Bruk et aktivt språk

Det aktive språket er mer direkte og tydeligere enn det passive språket. Det gjør det enklere for oversettere og lesere å forstå emnet og handlingen i en setning, samt hvem som gjør hva mot hvem. Dette kan bidra til å forhindre feil og usikkerhet når du oversetter.

For eksempel er det å skrive setningen «Hunden jaget katten» i aktivt språk tydeligere og lettere å forstå enn «Katten ble jaget av hunden», som er skrevet i passivt språk.

Et aktivt språk vil holde leserne dine på siden lenger enn en artikkel full av passive setninger, siden det er mye mer engasjerende og interessant å lese.

Unngå flertydighet

Flertydighet kan føre til misforståelser. Kommuniser tydelig gjennom skrivingen din, og ikke forsøk å skjule meningen under svake eller vage utsagn.

Hvis du ikke kommuniserer tydelig, vil oversetteren bli tvunget til å prøve å tolke hva du mener. De kan tolke meningen din på en annen måte og forvandle et positivt budskap til noe som oppfattes som mer negativt.

Hvis det er din intensjon å være flertydig om visse emner, bør du i det minste informere oversetteren om dette for å veilede om tonen i teksten.

En god tekst bør være tydelig og konsis, og etterlate liten tvil om meningen.

Vær konsekvent i bruk av terminologi

Når du skriver for oversettelser er det viktig å bruke terminologien konsekvent gjennom hele teksten. Stadige bytter av termer kan gjøre leseren forvirret og gjøre oversetterens jobb vanskeligere.

Visse ord kan ha flere betydninger, for eksempel kan en bil også kalles et kjøretøy, og selv på samme språk kan de ha forskjellige betydninger. «Thongs» er for eksempel veldig annerledes på australsk enn på britisk/amerikansk engelsk.

Hvis du bruker ord med flere betydninger, må du sørge for at du er tydelig på hvilken mening ordet skal ha. Kommuniser dette tydelig til oversetteren, eller enda bedre, bruk en termbase for å ha god oversikt over ord du ønsker å bruke i teksten.

Jobb med en profesjonell oversetter

Hvis du skriver for oversettelser, er det viktig å samarbeide med en profesjonell oversetter som har erfaring fra fagfeltet og kan levere nøyaktige oversettelser. Dette vil bidra til å sikre at budskapet formidles korrekt og at teksten oversettes på en måte som er lett å forstå.

Oversettere kan gjøre mye mer enn bare å oversette ordene dine hvis de forstår meningen med innholdet fullt ut. De kan bidra med et ekstra par øyne på arbeidet ditt, og hvis det er snakk om en kreativ oversettelse kan de også skrive om teksten for å tilpasse den best mulig til målspråkene.

Vær tydelig og konsis når du skriver for oversettelser

Til syvende og sist handler det å skrive for oversettelser om å være tydelig, konsekvent og spesifikk. Forhåpentligvis kan du ved å følge noen av disse tipsene sikre at budskapet formidles korrekt slik at teksten kan oversettes på en lett forståelig måte.

Enten du lager en markedsføringskampanje, et nettsted eller et annet dokument til et flerspråklig publikum, vil det å kommunisere tydelig bidra til at du lykkes med å spre, og ikke minst oversette, budskapet ditt.

Hvis du ønsker mer informasjon om oversettelsestjenestene våre, kan du fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil noen ta kontakt med deg.