Se demo

Kom i gang som validator

Få all informasjonen du trenger før du starter valideringsjobben hos oss.

Kom i gang som validator

Rollen som validator

En validator er ansvarlig for å sjekke og endre oversettelser slik at teksten eller innholdet:

  • har riktig stil og tone for ditt selskap
  • bruker korrekt terminologi
  • er relevant for markedet ditt

Validering hjelper oss med å kombinere styrkene til LanguageWires oversettere med dine spesifikke merkevarekrav for å oppnå best mulig oversettelser.

Hvis du vil ta kontakt med oversetteren, kan du gjøre det ved hjelp av dialogmodulen i valideringsjobben i LanguageWire. Her kan du sende meldinger direkte til oversetteren, enten med et bestemt spørsmål eller generell tilbakemelding. En oversetter kan også ta kontakt med validatoren hvis de har spørsmål om innholdet.

Smart Editor – brukerveiledning for validatorer


 

Slik aksepterer du en valideringsjobb i Smart Editor

Slik validerer du i Smart Editor

Slik jobber du med tags

Slik bruker du meldinger