Se demo

Innblikk i maskinoversettelse

En robot for maskinoversettelse

Verity Hartley hos LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lesetid: 3 minutter

Oversettelsesteknologien har i løpet av de siste årene opplevd en svært rask utvikling. Dette gjør det mulig for språktjenesteleverandørene å forkorte tiden det tar å gjøre innholdet til kundene klart for publisering.

Maskinoversettelse ble en gang ansett som en ganske tungvint, klumsete og til tider upålitelig tjeneste. Den er nå blitt en viktig del av systemer for håndtering av oversettelser, takket være store teknologiske fremskritt innen maskinoversettelse.

Hva er maskinoversettelse?

Maskinoversettelse er bruk av teknologi for å oversette fra ett språk til et annet. Den ble først utviklet på 1950-tallet som et svar på økt globalisering. Kapasiteten til disse første maskinoversetterne var imidlertid svært begrenset og krevde mye etterredigering av oversettere. Det var behov for mye mer databehandlingskraft enn det som var tilgjengelig på den tiden for å utvikle maskinoversettelse ytterligere.

Det var først på begynnelsen av det nye årtusenet, da teknologien begynte å utvide mulighetene for datalagring og databehandling, at det åpnet seg nye muligheter innen maskinoversettelse. Oversettere og utviklere samarbeidet for å bygge komplekse databaser med ord og fraser som datamaskiner kunne referere til når de oversatte fra ett språk til et annet. Maskinene krevde fortsatt mye manuell opplæring og etterredigering for å sikre høy nok kvalitet.

I 2016 begynte eksperimentelle team hos Google å utvikle nye metoder for oversettelse ved hjelp av en tilnærming kalt Deep Learning. Denne nyere metoden viste seg å være mye raskere og mer effektiv. Oversettelsesmaskinene var i stand til å tilegne seg kunnskap, noe som førte til en drastisk forbedring av oversettelseskvaliteten over tid.

Denne nye teknologimodellen ble kalt nevral maskinoversettelse og ble raskt tatt i bruk som standard. Andre leverandører begynte også å lage sine egne NMT-modeller og legge dem til i sine systemer for håndtering av oversettelser.

Fordelene med å bruke maskinoversettelse

Maskinoversettelse har utviklet seg i løpet av de siste fem årene, og har blitt en viktig del av oversettelsesprosessen. De fleste språktjenesteleverandører tilbyr nå en tjeneste som inkluderer PEMT, etterredigert maskinoversettelse, der maskinoversettelsen i stor grad kan bidra til å forkorte arbeidstiden til oversetterne.

En NMT-motor kan også oversette ved ekstremt høye hastigheter, nesten umiddelbart. Dette betyr at når man jobber med store prosjekter, kan arbeidet utføres mye raskere. I prosjekter der det kreves menneskelig ekspertise innen etterredigering, gjør maskinoversettelse at arbeidsflyten går mye raskere. Oversettelser av god kvalitet kan videreformidles til språkeksperter, som da kan fokusere på å gjøre innholdet mer naturlig og lokalisert.

I tillegg kan disse oversettelsene sendes tilbake til oversettelsesmotoren via oversettelsesminner (TM) og hentes frem automatisk ved behov. Oversettelsesminner fungerer best når de er godt vedlikeholdt, siden de kan gi bedre kvalitet på oversettelsene over tid. Det er en syklus med kontinuerlige forbedringer som gjør det stadig raskere og mer effektivt å gjøre innholdet ditt klart for markedet ditt.

Når bør du bruke maskinoversettelse?

Med utviklingen av NMT-teknologi kan og bør maskinoversettelse være en del av enhver arbeidsflyt i oversettelsesprosessen. Det kan i stor grad forbedre prosesshastigheten til enhver arbeidsflyt for innhold.

Du må tenke mer på hvor mye etterredigering det er behov for når innholdet er oversatt. Mange tekniske dokumenter kan oversettes av MT med ekstremt høy kvalitet. For annet innhold som kan kreve et høyere nivå av lokalisering, kan det være lurt å vurdere en mer komplett etterredigerings- og valideringstjeneste der en ekspert kan justere innholdet for å matche både kulturen og språket til målgruppen.

Er maskinoversettelse fremtiden innen oversettelse?

Maskinoversettelse er allerede en viktig del av vår nåværende virksomhet. Teknologien vil garantert bli enda bedre i fremtiden, men er allerede en viktig del av hele oversettelsesprosessen.

Hvis du vil vite mer om LanguageWires skreddersydde NMT-motor og hvordan den kan bidra til å øke hastigheten og automatisere arbeidsflyten for oversettelser, kan du fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil noen ta kontakt med deg snart. Vi har et eget spesialisert MT-team som kan svare på alle tekniske spørsmål.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.