Se demo


Google 
 translate

Google Translate – venn eller fiende?

Du tror kanskje at vi i oversettelsesbransjen ser på Google Translate som en fiende. Noen gjør kanskje det, men ikke vi. Google Translate har sine fordeler, og de synes vi du skal benytte deg av. Du bør imidlertid også kjenne til ulempene. Som alltid er det lurt å kjenne vennene sine godt, slik at man vet når man kan regne med dem.

Google Translate er et gratis oversettelsesverktøy, som kun krever at du har internettoppkobling. Enklere blir det ikke! Du har sikkert benyttet deg av tjenesten og både smilt av pussige og til tider uheldige oversettelseseksempler som har florert i sosiale medier – ellerfått merkelige forslag når du selv har lagt inn tekst. Samtidig har du sikkert opplevd Google Translate som en reddende engel når du har det travelt og trenger å raskt få oversikt over en tekst på et fremmed språk, eller finne det perfekte ordet å bruke i e-posten når du skriver på andre språk enn ditt eget morsmål.

En kort beskrivelse av fordeler, ulemper og bruksområder

Fordeler: 

  • Google Translate er gratis og online 24/7.
  • Google Translate er rask – under 1 sekund har du en oversettelse.
  • Google Translate bygger logikken på oversettelser utført av mennesker. Logikken er ikke regelbasert, og oversettelsen tar utgangspunkt i allerede oversatte tekster online. Tjenesten og materialet utvikler sig løpende og blir forhåpentligvis både større og bedre.

Ulemper: 

  • Google Translate tilbyr ingen konfidensialitet. Alt som oversettes av Google Translate, lagres av Google og kan derfor risikere å havne i feil hender.
  • Google Translate tilbyr kun en ‘rå’ oversettelse. I realiteten er det ikke snakk om en oversettelse, men en skanning av relaterte dokumenter, nettsider osv. Ut fra dette skaper programmet et forslag. Derfor kan du også oppleve at innhold eller setningsoppbygging er feil i oversettelsesforslaget Google presenterer.
  • Google Translate tilbyr ingen form for kvalitetskontroll eller tilpassing av tekst til en spesiell tone, layout, bransje eller marked. Du kan aldri være helt sikker på at det tjenesten genererer er korrekt.

Bruksområder:

  • Bruk KUN Google Translate hvis innholdet du jobber med ikke er konfidensielt.
  • Bruk Google Translate hvis du behøver hjelp til generell tekstforståelse.
  • Bruk Google Translate hvis behøver hjelp til å skrive e-post o.l.