Se demo

Slik gjør du teknisk oversettelse mer presis

Kimberley Stephens

Tekstforfatter: Kimberly Stephens
Marketing Coordinator, LanguageWire
LinkedIn

Nøyaktighet i teknisk oversettelse

Det er ingen rom for feil i tekniske oversettelser. Les videre for å finne ut hvordan du kan forbedre arbeidsflyten og forbedre nøyaktigheten i teknisk oversettelse.

Det ville være lett å starte dette blogginnlegget med virale "morsomme oversettelsesfeil" for å fremheve viktigheten av å ikke ta snarveier i oversettelsesprosessen. Fra oversettelsesfeil i menyer som får deg til å miste apetitten, til "regler og forskrifter" som ikke er dekket av reiseforsikringen din. Det finnes mye der ute for "morsomme oversettelsesfeil"–entusiasten.

Når det gjelder teknisk oversettelse er imidlertid feil ikke noe å le av.

Hvorfor tekniske oversettelsesfeil ikke er noe å le av

For det første, fordi den oversatte teksten kan være relatert til helse- og sikkerhetsinformasjon, maskinbruk eller korrekt bruk av et produkt, er en nøyaktig oversettelse viktig.

For det andre, det er ikke noe spesielt morsomt med et feilstavet navn på en reservedel til en maskin eller et feilmerket produksjonsmateriale. Det registreres knapt som en feil med mindre du er spesialist på området.

Begge tilfellene fremhever viktigheten av ferdighetene og bransjekunnskapen til tekniske oversettere – for å ivareta et godt omdømme som oversetter og for kundenes sikkerhet.

Hva gjør en teknisk oversettelse så … teknisk?

Teknisk oversettelse er en kunst som dreier seg om språkkravenes egenart. Den valgte oversetteren skal ikke bare være en språkekspert, men en ekspert på det valgte tekniske feltet.

Overholdelse av internasjonale forskrifter

All dokumentasjon – det være seg tekniske manualer, datablader, helse- og sikkerhetsforskrifter, driftsprosedyrer, og til og med innhold på nett må overholde strenge myndighetskontroller. Disse kontrollene vil ikke bare variere fra språk til språk på språklig nivå, men også fra land til land, avhengig av bestemmelsene til lokale reguleringsorganer. Det er ingen rom for feil når det kommer til valg av ord hvis dokumentasjonen må overholde regler i utenlandske markeder.

Fra et oversettelsessynspunkt betyr dette at det ofte bare er ett sertifisert begrep en oversetter kan bruke – med andre ord, det er ingen måte å omgå teknisk terminologi på hvis du ikke er en ekspert. Kort sagt, du kan ikke late som: Enten så vet du det eller så vet du det ikke.

Terminiologien endrer seg raskt

Språket endrer seg i takt med lanseringen av nye produkter og teknologier. Når sektorer som produksjon, teknologi og ingeniørfag utvikler seg så raskt, må terminologien bevege seg like raskt for å holde følge. Samtidig må den følge med på språkutviklingen på viktige og fremvoksende markedsområder.

Å oversette teknisk innhold er som å sikte mot et veldig lite mål som stadig beveger seg. Det som er fantastisk er at det er oversetterne som kan gjøre dette, oversettere med bransjekunnskap og ekspertise som gjør at de skiller seg ut.

Tre uunnværlige tips for tekniske oversettelser

1. Jobb med en oversettelsesplattform som kjenner bransjen din

Det åpenbare stedet å starte er å finne den rette oversetteren til jobben. Tekniske oversettere har sine spesialiteter og valgte fagfelt, så det er aldri en "en-passer-alle"-løsning. Men hvordan finner du en teknisk oversetter til oversettelsesbehovene dine?

For presise, pålitelige oversettelser, velg en oversettelsesplattform som allerede samarbeider med selskaper med innhold som krever svært nøyaktig teknisk oversettelse.

En god løsning bør ha:

2. Ta vare på kildematerialet

En av de mest oversette måtene å forbedre nøyaktigheten til all oversettelse på er arbeidet du kan gjøre i forkant, før oversetterne får teksten. Det er viktig å merke seg at kildematerialet ditt påvirker kvaliteten på oversettelsen.

Hvis en "perfekt-ord"-oversettelse er målet, vil du forbedre nøyaktigheten og konsistens ved å forberede kildeinnholdet, og eventuelt ved å skrive oversettelsesvennlig innhold i utgangspunktet.

3. Skaff deg et PIM-system

Product Information Management (PIM)-systemer gir deg full kontroll over alt innholdet som er bestemt til manualer, produktkataloger, emballasje og nettsted.

    Last ned whitepaper fra LanguageWire og inRiver for å lese mer om hvordan du kan øke inntektene raskere ved å automatisere produktinformasjonen og arbeidsflyten for språk for alle avdelinger, land, leverandører og forhandlere.

PIM-systemer har sørget for at dagene med kopiering og liming av den samme informasjonen på flere produkter i store, uregjerlige regneark, er over. PIM-systemer sikrer at all produktinformasjon blir hentet fra en sentral kilde, slik at dataene alltid er konsistente på alle plattformer. 

Noen språkplattformer tilbyr integrasjonsløsninger for PIM-systemer, slik at det som går direkte inn i PIM-en din automatisk blir oversatt og returnert til deg i samme format på så mange språk du har behov for. Slike integrasjoner automatiserer tidligere manuelle oppgaver, forbedrer kvaliteten og reduserer tiden til markedet.

Riktig teknologi og mennesker

Når det gjelder tekniske oversettelser, er det ingen tid for morsomheter. I stedet må oversettelsesprosjektene være nøyaktige og oppfylle lokale forventninger for å sikre språklig innflytelse og markedsvekst.

Etter hvert som kravene til lokalt innhold øker, er det viktig å samarbeide med et team av innholdseksperter og teknologiløsninger for å sikre at arbeidsflyten for oversettelser kan skaleres når virksomheten utvider til nye markeder. 

Å velge en moderne oversettelsesplattform, sørge for at kildeinnholdet ditt er 100 % klart for oversettelse, og lagre innholdet ditt i et PIM-system, vil hjelpe deg med å nå de tekniske oversettelsesmålene dine.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Din reise til kraftig, sømløs språkstyring starter her! Fortell oss om behovene dine, så skreddersyr vi en perfekt løsning for bedriften din.