Se demo

Håndtering av terminologidatabase

Eksperter oppretter terminologidatabasen basert på allerede oversatte tekster eller endrer og effektiviserer eksisterende terminologidatabaser for å forbedre kvaliteten og samsvaret i kommunikasjonen på tvers av alle språk.

Mer konsekvent språk

Forbedrer kvaliteten ved konsekvent bruk av begreper i flerspråklig innhold.

Kortere tid til markedet

Språkekspertene ser straks hvilke ord du vil bruke i kommunikasjonen.

Om håndtering av terminologidatabase

En terminologidatabase er et sentralt verktøy som forbedrer kvaliteten på flerspråklig innhold ved å sikre konsekvent bruk av begreper. Det er en viktig del av en langsiktig oversettelsesstrategi som ikke bare sørger for at godkjente begreper alltid brukes når du skaper flerspråklig innhold, men som samtidig sparer tid for oversettere og bedriftens egne validatorer.

Terminologidatabasen er mer enn bare en ordliste på forskjellige språk. Verdien blir tydelig når begrepene styrkes med definisjoner eller forklarende kontekst. Hvor kommer terminologien fra? Hvem har godkjent begrepet, og når? Er det noen ganger dette begrepet ikke bør brukes i oversettelsen? Dette er spørsmål som krever enkel tilgang til en database med konseptorienterte begreper, og er akkurat det du finner i LanguageWires terminologidatabase.

Opprettelse av terminologidatabase

Hvis du ikke allerede har en terminologidatabase, kan ekspertene våre hjelpe til med å opprette dette. Våre terminologer henter ut sentrale ord fra eksisterende dokumenter. Deretter får de begrepene oversatt til de språkene du ønsker, og sikrer at ditt eget team har mulighet til å godkjenne dem i alle faser av prosjektet.

Import av terminologidatabase

Det kan også hende at du allerede har en terminologidatabase som du vil at LanguageWires språkeksperter skal bruke. Teknikerne våre laster opp denne til LanguageWires plattform, slik at oversettere og andre språkeksperter har umiddelbar tilgang til terminologien når de arbeider i det nettbaserte programmet Smart Editor eller med pakker offline.

Andre tjenester knyttet til terminologidatabaser

Andre tjenester knyttet til terminologidatabase inkluderer utvidelse, som innebærer å legge til nye begreper i en eksisterende terminologidatabase på ett eller flere språk, vasking, fordi en terminologidatabase bare er så god som kvaliteten på den terminologien den inneholder, samt oversettelse av eksisterende begreper til nye språk.

Kort oppsummert

  • Din terminologidatabase
  • Oversikt over ord på forskjellige språk
  • Viser godkjenningsstatus, dato for når de er lagt til, notater m.m.
  • Håndtering av terminologidatabase omfatter opprettelse, utvidelse og vasking
Termbase Management

PDF