Se demo

Anpassa en 
 video

Hur anpassar du en video till nya marknader?

Video är den starkaste trenden inom visuell kommunikation

Adapt video Clapboard 595x426

Foto: Will Jackson

Det kommer knappast som någon överraskning att människor är mindre benägna att köpa en produkt om de läser om den på en webbsida på ett språk de inte förstår. Men produktens varumärke spelar stor roll i sammanhanget. Vissa varumärken är så väl etablerade som trendiga kvalitetsprodukter i människors medvetande att man inte behöver veta mer om dem. Men andra produkter behöver en närmare presentation.

En video kan berätta mycket mer än en lång text om vissa produkter, även helt utan ord. Men givetvis får en produktvideo större genomslagskraft om den är anpassad till det lokala språket och den lokala kulturen – eller kanske till och med har spelats in i den lokala miljön. Man skrattar helt enkelt inte åt samma skämt överallt i världen. Men för en del produkter behövs inte olika versioner för olika lokala marknader, utan det räcker med undertexter eller dubbning.

En video består oftast av både ljud och bild, så när den ska anpassas till en ny marknad är det viktigt att ta hänsyn till båda delarna.

  • Ska "ljudet" – och därmed talet – översättas och läggas på som nytt tal på det lokala språket? Eller ska man behålla den nuvarande versionen, fast med undertexter?
  • Och hur gör man med text på bilder och grafik? Ska sådana komponenter också översättas?

Utöver detta måste du ta ställning till:

  • Formatet: Vilket format finns videon i och vilket format vill du ha i retur? Samma format eller flera olika? I det sammanhanget är det också viktigt att fundera över var videon ska publiceras.
  • Manus med tidkoder: Både för dubbning och undertextning behövs manus med tidkoder. Har du redan ett manus med tidkoder till hands eller är det något du vill att översättningsbyrån hjälper till med?
  • Speaker-kriterier: Ska tonen vara ungdomlig och informell? Eller allvarlig, formell och konservativ? Det är viktigt att du vet vad du är ute efter. Fundera därför över vilken stil och ton du vill uppnå och vilket kön speakern ska ha.