Se demo

E-bok
10 goda 
 skäl att 
 översätta

10 goda skäl att översätta (e-bok)

Fakta: Över 70 procent av dina kunder förstår dig (kanske) inte.

 

Och det är dåligt för affärerna.

Varför det? undrar du kanske.

Därför att

  • 37 procent av nätanvändarna ägnar mer tid åt webbplatser som är skrivna på deras modersmål än sådana som inte är det.
  • hela 19 procent bojkottar engelskspråkiga webbplatser.
  • drygt hälften handlar hellre på webbplatser som är skrivna på deras eget språk och skulle inte köpa något som saknar bruksanvisning på deras modersmål.

Hämta e-boken

Och läs mer nu genast om varför det är smart att översätta(E-boken kostar ingenting – det enda som krävs är ett klick. Och vi blir glada för ett "gilla" på LinkedIn!)


Se fram emot:

  • 10 konkreta skäl att översätta – ur ett affärsmässigt perspektiv förstås.
  • Skälen att det ibland inte räcker att webbplatsen finns på engelska.
  • Inblick i varför språkkvalitet är en konkurrensfördel.
  • "Testa dig själv".
  • 10 språk som når 85 procent av världens nätanvändare.
  • Värdefulla guider och rekommendationer för översättningshantering.