Se demo

Content 
 marketing- 
 trender

(B2B)

Fem trender inom content marketing på B2B-marknaden

Marknadsföringsgurun Seth Godin har sagt att: "Content marketing är den enda typ av marknadsföring som finns kvar."

Och kanske har han rätt, för 70 procent av alla of B2B-marknadsförare skapar mer innehåll nu än i fjol. Det är en kraftig ökning, så det råder inga tvivel om att content marketing står i fokus för de flesta B2B-företag.

Tankeledarskap

Visa dina kunder och intressenter att du har koll på vad som händer på ditt område. Det kan du göra genom att regelbundet publicera relevanta artiklar, e-böcker, tips och knep, videor eller någon annan typ av eget innehåll. På så vis kan du både bygga förtroende och påminna mottagarna om att ni finns.

Vad vinner du med tankeledarskap?

  • Försäljningen kan öka
  • Nya affärsmöjligheter kan öppna sig – erbjudanden om samarbete, investeringsmöjligheter eller uppköpsbud
  • Ditt företag kan bli ett välkänt namn i branschen och du kan bli ombedd att hålla föredrag eller skriva i branschtidningar
  • Medierna kan kontakta ditt företag för att fråga om er syn på trender och utveckling, vilket ger gratis exponering
  • Potentiella medarbetare får upp ögonen för ditt företag och söker sig kanske till er
  • Dina medarbetare lär sig nya saker hela tiden genom det innehåll som skapas och publiceras. Det gör att deras kunskapsnivå höjs kontinuerligt och att de kan fungera som kunskapsledare på marknaden. Bättre sätt att bygga ditt varumärke som arbetsgivare finns inte!

Tänk "du" istället för "jag"

Content Marketing B2B From I to You

Det intressanta är vad man får ut av innehållet och det räcker därför inte att innehållet är viktigt för dig – det måste vara viktigt för målgruppen också.

“What’s in it for me?” är den centrala frågan här.

Därför kan du inte börja med att fråga dig vad du vill berätta för mottagarna. Fokus måste istället ligga på vad mottagarna kan tänkas vilja veta mer om.

Det är läsarnas behov du ska ha för ögonen när ditt innehåll utformas.

Allt fler vill ha en digital detox, så satsa på kvalitet istället för kvantitet

När man hakar på trenden med content marketing ska man vara medveten om risken att påverka mottagarna negativt om man bombarderar dem med för mycket innehåll genom för många kanaler. I väst finns en växande trend med "digital detox" där man drar ner på mobil- och datorsurfandet.

Tänk kvalitet och inte kvantitet när du planerar och utarbetar ditt innehåll.

Personliga anpassningar – mikromålgrupper

Känner du dina mottagare? Vet du vilka punkter som står högst upp på deras dagordning? Vet du vad vilka problem eller hinder de brottas med och vilka produkter eller tjänster som skulle vara lösningen? Känner du dem egentligen alls? Om inte så är det hög tid att lära känne dem nu.

Utforska dina marknader och målgrupper, analysera deras behov och använd den här kunskapen när du skapar och publicerar innehåll. 

Mikromålgrupper och personliga anpassningar är en ny trend inom content marketing som du ska ha koll på om du vill lyckas.

EGC ("employer generated content")

Content marketing och företagets berättelser fungerar bara om alla delar samma berättelse.

Därför måste resten av företaget också känna till den. Faktum är att det inte räcker att medarbetarna kan berättelsen – de måste vara den, leva den och låta människor känna och uppleva den.

Content Marketing B2B Employer Generated Content

Om du kan hjälpa hela organisationen att göra det externa innehållets berättelser, uttryckssätt och mål till sina, stärker du mottagarnas helhetsupplevelse. Samtidigt stärker du också banden mellan företaget och medarbetarna, eftersom alla får en bättre känsla av sin plats i den större bilden.

Så låt dina medarbetare vara berättelsen och förverkliga den i det dagliga arbetet. Då kommer målgruppen att få en helt annan känsla för ditt företag och hur ni skiljer er från konkurrenterna.