Se demo

Omnichannel 
 marketing

ur ett globalt 
 perspektiv

Den globala utmaningen för omnichannel marketing

Här i tredje delen av vår artikelserie om omnichannel marketing tittar vi närmare på bland annat översättning och lokalisering för dig som jobbar med marknadsföring globalt.

Målet med omnichannel marketing är att använda data och insikter till att skapa relevanta och sammanhängande kundupplevelser i olika kanaler, så att kunderna kan byta kanal utan att börja om från början. Då känner de att det är dem det handlar om – och då köper de.

Men om man vill använda omnichannel marketing i en global verksamhet, vilka utmaningar har man då?

Det är det globala perspektivet som är temat för den här artikeln.

Detaljerade data ger ökad lönsamhet

Det är inget avancerat vi talar om, utan det här är faktiskt väldigt enkla saker: En av nycklarna till lönsam omnichannel marketing är att ha många kunder i sin databas – och helst kunder som man kan nå direkt och kostnadseffektivt. Det gäller med andra ord att ha många namn på mottagarlistan.

För det krävs i princip samma arbetsinsats för att nå ut till en miljon kunder som till femtusen. Men där kundvolymen kan ses som kvantitet, kan mängden detaljerade kunddata snarare betecknas som kvalitet.

Hur mycket vet du om varje enskild kund? Minns ditt system vad som hände senast kunden var i kontakt med er? Har ni data som visar vad de sagt, gjort eller köpt tidigare?

Dina data sätter ramarna för hur kundanpassad din kommunikation kan bli. Ju fler kunder du har mycket data om i din databas, desto bättre möjligheter har du till personalisering och högre lönsamhet.

Si trata de mí, ¡claro que compro!

För företag med kunder i flera länder räcker det inte att ha rätt innehåll för varje upptänklig kundsituation. Innehållet måste också anpassas språkligt och kulturellt.

Föreställ dig att du är en kund i Spanien. För att du ska få känslan att "det handlar om mig" ("trata de mí") måste kommunikationen visa det – på ett språk du förstår. I det här fallet spanska.

Det finns också kulturella aspekter att ta hänsyn till. Traditioner och tilltalsformer, ordval (t.ex. skillnader mellan sydamerikansk och europeisk spanska) eller val av stil och ton kan vara avgörande för om kommunikationen fungerar. I Tyskland tilltalas personer man inte känner oftast med titel och mycket hövligt, medan vi här i Sverige i stället har en mer informell och personlig ton.

Alltså: För att det verkligen ska handla om mig räcker det inte att översätta budskapet och kommunikationen – det behövs också en lokalisering.

Bild och ljud i ett internationellt sammanhang

Ännu knepigare blir det genom att texten sällan står ensam, utan ofta förekommer tillsammans med statiska eller rörliga bilder med tillhörande ljud.

När det gäller bilder bör du undvika bildbankernas numera tämligen kritiserade foton som oftast visar en omsorgsfullt utvald mix människor med olika etnicitet och kön. Inte för att de här bilderna är dåliga i sig – utan för att de utstrålar en standardiserad form av politisk korrekthet. Kunden kommer (med stor sannolikhet) i alla fall inte känna att kommunikationen är riktad till honom eller henne.

När det gäller ljudet är det lätt att hamna snett med olika accenter och dialekter: Låter den engelsktalande speakerrösten i din video som en sydstatsamerikan eller en slipad kille från London? Det spelar roll när du vill få målgruppen och dina kunder att känna att du vänder dig till dem.

Se därför till att alltid ha det globala perspektivet och dina olika marknader i fokus när du kommunicerar med kunderna.

Framtidens lösning för globala verksamheter

För dig som jobbar med omnichannel marketing i flera länder räcker det inte längre att vara tekniskt skicklig på att erbjuda sammanhängande och relevanta kundupplevelser. Den växande mängden marknader och språk kan vara en utmaning även för den mest effektiva organisation.

Det är förmodligen också därför som vi hittills har sett väldigt få internationella exempel på lyckad omnichannel marketing.

Lösningen i framtiden är en stram och centralstyrd process för lokalisering av innehåll – gärna med systemstöd och effektiva integrationslösningar som gör att det krävs så lite manuellt arbete som möjligt och går att hålla nere risken för misstag och ineffektivitet.

Som marknadsansvarig i en global funktion bör du generellt tänka in språkhantering och lokalisering i dina processer – åtminstone om du vill lyckas med omnichannel marketing.