Se demo

Webbtexter

Så får du en bra arbetsgång för dina webbtexter

Just nu, i precis denna sekund, är du på nätet. Att jag vet det är förstås inte så förvånande – för annars skulle du ju inte kunna läsa det här.

Men faktum är att vi är uppkopplade större delen av dagen, antingen via dator, surfplatta eller smartphone. Och den unga generationen – framtidens digitala mottagare – är allt annat än återhållsamma med nättiden: tonåringar är i snitt online 27 timmar i veckan, vilket innebär en tredubbling på tio år. Det är en siffra som är helt i linje med det faktum att 93 procent av alla köpbeslut börjar med en sökning på internet.

Uppkopplad? Ja – för några sekunder sedan, just nu och ganska snart igen.

Internet Translation

Har din webbplats den rätta formen?

Vi är uppkopplade som aldrig förr, men är din webbplats verkligen anpassad för det? Är den responsiv och redo att ta emot och hjälpa besökarna, oberoende av plattform? Är den uppbyggd med fokus på målgruppen och hur användarna navigerar? Skapar du möjlighet till dialog med både potentiella och befintliga kunder via chatt, kontaktformulär, e-post och sociala medier? Är dina sidor SEO-optimerade – på alla språk? Och så vidare.

Det här är bara ett axplock av allt det man måste tänka på för att lyckas i den digitala världen. Allt förändras, hela tiden – och kanske ännu mer i den digitala världen än på andra håll. Så kavla upp ärmarna och se till att din webbplats är formtoppad – annars tappar du mark.

Några råd om webbplatsöversättning

Du har kanske märkt att LanguageWire har lanserat en ny webbplats – i första omgången på fem språk, men fler kommer att följa i en nära framtid.

Ansvaret för innehållet har legat på mitt bord – på samtliga språk. Det betyder att jag haft rollen som beställare och inköpare av översättningar. Med mina 12 år i branschen – bland annat många år som projektledare och rådgivare – har jag som tur är stor erfarenhet av att både planera, lämna instruktioner och säkra optimala processer utan att kompromissa med språkprodukten, så det har gått ganska smärtfritt.

Jag gissar att du vill att det ska gå lika smidigt när du själv köper översättningar, så jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter och några goda råd.

Här följer alltså några personliga tips. Har du något konkret webbprojekt under utveckling och behöver hjälp med detaljerna? Då är du varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Automotive and Transportation

Planering, planering, planering ...

Det är lite som med en lyckad bilsemester. Det gäller att bestämma slutmålet innan man startar, planera rutten med tänkbara hinder på vägen och se till att motorn är både väloljad och formtoppad. Då blir resan lättsam och rolig istället för besvärlig och utdragen.

Process och tidsplan

Skapa överblick och få alla involverade att ta ansvar för projektet – både för det överordnade målet och de enskilda projektfaserna.

Första steget är att hålla tungan rätt i mun:

 1. Ge webbprojektet en rubrik och sätt ett realistiskt datum för lanseringen.
 2. Specificera och punkta upp alla projektets faser och delleveranser.
 3. Specificera och punkta upp resurser – både interna och externa.
 4. Skissa upp en tidsplan som visar de olika delleveranserna och vilka resurser som ansvarar för dem.
 5. Gör alla resurser delaktiga – både externa och interna – och se till att få ok för projektfaser, deadlines, ansvarsfördelning, priser och budget.

Sätt igång!

Kom ihåg: Oavsett vem man är och hur stor erfarenhet man har av webbprojekt kommer man alltid att stöta på oförutsedda utmaningar längs vägen. Du kan dock undvika de största tabbarna genom att göra ett grundligt förarbete och välja rätt kompetenser och resurser – sådana som både hanterar de nödvändiga projektfaserna och ger dig råd redan från början.

Teknik

Har du ordning på ditt CMS-system? Eller är du på jakt efter ett nytt – antingen för att du vill byta eller för att du inte har något i dag?

Om du vet att webbplatsen ska översättas till och uppdateras på flera olika språk ska du ha det i åtanke redan i det här steget. Valet av CMS-system har nämligen stor betydelse för hur enkelt det blir när du ska arbeta med översättning i framtiden. Och ju enklare du ser till att översättningshanteringen blir, desto snabbare och billigare blir det för dig i längden.

Har du en, fem eller tio texter som ska översättas? Och läggas ut på webbplatsen? Just nu, ofta eller kanske till och med varje dag? I så fall är det en turbomotor du behöver!

Jag menar förstås inte en turbomotor av det slag man hittar i bilens motorutrymme, men den har samma funktion – nämligen att få det hela att rulla med racerfart.

Några ord om turbomotorn ...

I vår verksamhet är turbomotorn en "connector". Den fungerar som en direkt länk mellan ditt CMS-system och din översättningspartners plattform. När förbindelsen är upprättad kan du med bara ett klick skicka texter till översättning direkt från ditt eget CMS. Och när översättningarna är klara skickas de automatiskt tillbaka till ditt CMS och läggs ut på webbplatsen så snart du har godkänt dem. Du jobbar alltså enbart i ditt CMS, från början till slut, och slipper export och import – för att inte tala om copy-paste-arbete.

Jag har sparat 6 400 minuter.

Jag skojar inte! Min gissning är att jag har sparat ungefär 20 minuter per sida – och det för varje språk. Låt oss titta på vad det betyder i tid för hela projektet. Totalt har vi runt 80 sidor källmaterial som har översatts till fyra språk och godkänts och lanserats. Det ger en samlad besparing på 6 400 minuter. 6 400 minuter. Det är 106 timmar som annars skulle ha ägnats åt den stentrista uppgiften att klippa och klistra.

Så om man som jag har en ordentlig samling webbtexter som ska översättas till ett antal språk – med ännu fler i pipeline – är det ingen tvekan om att en "connector" kan vara en bra investering.

Innehåll Design, text och bilder

Det är avgörande att du redan under "process och tidsplan" har avsatt de resurser som krävs för att producera innehållet, och att dessa har gjort en översikt och tagit fram en plan för vad det är man ska producera innehåll till.

Många blir överraskade över hur mycket innehåll som faktiskt ska produceras till en ny webbplats.

Översikten kan du dessutom använda för att göra dig en bild av hur mycket text det blir per språk – för när du ska planera in översättningen i processen spelar det naturligtvis roll om det är 20 eller 200 sidor innehåll du sitter med.

Tänk på att det är skillnad mellan olika språk

Var uppmärksam på texten som hänger ihop med design, illustrationer och bilder. Finska och tyska tar mer plats än engelska, och det kan påverka layouten. Ett annat exempel är arabiska som läses från höger, vilket innebär att sidorna måste "vändas".

SEO, SEO, SEO… Glöm inte SEO!

Om du ska lyckas på Google – inte bara i dag, utan även i morgon – måste du se till att dina webbsidor är SEO-optimerade. Ta hänsyn till det redan när källmaterialet utarbetas.

SEO Translation

Översättning

Gå igenom de olika innehållselementen och lägg ett par minuter på att skriva instruktioner innan du skickar iväg texten för översättning. Det är väl använd tid. För ju mer din projektledare och dina översättare vet om din text och syftet med den, desto bättre blir den språkprodukt du får i retur. När det gäller att skriva instruktioner till översättare kan jag ge mig själv en välförtjänt ryggdunk, och det är just för att jag vet hur stor betydelse den här informationen har för vilken språkprodukt jag sedan får i händerna.

Det här är ett exempel på hur viktig en liten kommentar kan vara:

På de flesta sidor på vår nya webbplats finns ett element som innehåller någon faktasiffra. Layouten är låst så att talet alltid står överst och texten följer efter siffran.

Om inte översättarna hade fått tydliga instruktioner om det här i förväg skulle de kanske ha skrivit om texten och placerat siffran inuti meningarna istället. Som du ser av illustrationen ovan skulle det inte alls ha fungerat i min layout. Det här elementet var en av de saker jag kommenterade i min briefing till översättarna innan de satte igång med arbetet. Och det har garanterat besparat mig en massa besvär.

Vad kan du skriva i din briefing?

Text, mottagare och syfte

 • Vad handlar texten om?
 • Vad är textens syfte? Vad vill du uppnå? Till exempel sälja, informera eller mana till handling?
 • I vilket medium ska texten användas? Nu handlar just den här artikeln om att översätta för webben, men beställer du översättning av en text som inte ska publiceras på nätet utan kanske som broschyr eller bruksanvisning kan du gärna skriva det i instruktionerna.
 • Hur ser målgruppen ut och på vilka marknader ska kommunikationen användas? Vänder man sig till experter? Eller till herr och fru Svensson? Och så vidare.

Ord, begrepp, stil och ton

 • Stil och ton? Informell, konservativ, lättbegriplig, fokus på det tekniska osv?
 • Bransch- och företagsspecifika ord och begrepp? Finns det termer som måste översättas på ett visst sätt? Eller som inte ska översättas alls?
 • Hur fri får översättaren vara? Översättaren får gärna vara väldigt fri i den nya språkversionen. / Översättaren ska vara trogen mot källtexten till 100 %. /Översättaren ska vara trogen mot källtexten men får gärna ta sig lite friheter för att få texten att passa till både språket och marknaden.
 • Referensmaterial? Sitter du på relevant material som kan hjälpa översättaren med valet av både termer och stil och ton? I så fall är det alltid bra att skicka med det som en del av din briefing.
 • Annat?

Process och format

 • Vad kommer att hända med texten när du får den från översättaren? Du publicerar texten direkt. / Du sätter texten i layout. / Du gör en intern korrekturläsning. / Annat?
 • Finns det särskilda faktorer att ta hänsyn till? Det kan gälla begränsningar av textlängden, bilder med låst text som också ska översättas osv.
 • Annat

Videor?

En video består oftast av både ljud och bild, så när du ska planera nya språkversioner för webbplatsen är det viktigt att ta hänsyn till båda delarna.

 • Ska "ljudet" – och därmed talet – översättas och läggas på som nytt tal på det lokala språket? Eller ska man behålla den nuvarande versionen, fast med undertexter?
 • Och hur gör man med text i bilder och grafik? Ska sådana element också översättas?

Granskning/godkännande

Arbetet med att godkänna nya språkversioner kan se väldigt olika ut. Är det en ny webbplats som ska lanseras i sin helhet? Eller är det små texter till en webbshop som läggs ut löpande? Det ställer olika krav på interna resurser och flexibilitet. Antalet språk och företagets storlek påverkar också om det finns några interna språkresurser som kan sköta godkännandet, eller om även det ska hanteras av översättningsbyrån. Tiden är naturligtvis också en viktig faktor.

Oavsett hur processen ser ut är det en bra idé att lägga in genomgång och godkännande i planeringen i god tid om det krävs att andra än du själv är inblandade. I samma skede bör du stämma av förväntningarna och tydliggöra vad du vill att man fokuserar på i genomgången (t.ex. texten på en knapp), vad du inte vill att man har synpunkter på (t.ex. knappens färg) och när i processen du vill att arbetet görs.

Det finns i princip två olika sätt att hantera genomgången av nya språkversioner:

 1. Texterna gås igenom och godkänns direkt efter översättningen och innan språken landar i ditt CMS-system igen. Om du vill kan den eller de hos dig som har en roll i godkännandeprocessen granska texterna innan du tar emot dem i systemet. Då slipper du lägga onödig tid på samordning, dialog och implementering. Du får färdiga och godkända texter i retur direkt i ditt system.
 2. Texterna gås igenom och godkänns efter det att de nya språkversionerna har implementerats på webbplatsen. Webbsidorna gås igenom manuellt i själva webbplatslayouten. Fördelen är att all text automatiskt visas i sitt rätta sammanhang på sajten. Nackdelen är att det är tidskrävande – både för den som ska gå igenom texten och notera sina ändringar och för den som ska lägga in dem i CMS-systemet.

Mitt råd är att du redan under "process och tidsplan" tänker igenom vilka krav du har på godkännandefasen och utifrån det bestämmer hur arbetet ska hanteras, så att du kan avsätta tillräckligt med tid och resurser.

Lansering

Translation

Med skakiga händer, för mycket kaffe i blodet och ögon som är röda av trötthet kan du nu klicka på "Publish", andas ut av lättnad och luta dig tillbaka på stolen.

För när du har kommit ända hit är du i mål. Det är dags att låta korkarna smälla och fira. De där småsakerna som garanterat dyker upp kan du alltid rätta till imorgon – när du ändå ska sätta igång med att planera "nästa steg" så att du kan se till att webbplatsen hålls uppdaterad framöver.

Redo att börja arbeta med översättningar på ett nytt sätt?